"Oënger"


...& andere vrolijke onderwerpen aangaande armlastigheid

CONTACT


Voor alle duidelijkheid & om elk mogelijk misverstand hierover te voorkomen...'t Is niet omdat ondergetekende straatarm is & géén nagel heeft om aan z'n zo gezegde luie kl... te krabben, dat ie ook meteen contactgestoord zou zijn... A.U.B., mocht u dit denken... denk dan al maar snel iets anders...


Verder kan het u misschien enigszins gerust stellen als ik zeg, dat fenomenen als ″Armoede″, ″Honger″ & ″Miserie″ ook NIET besmettelijk zijn, toch niet in de ware betekenis van het woord... Als ″Armoede″ generatiegewijs overdrachtelijk is, dan is dat misschien te wijten aan factoren zoals opvoeding, sociale achtergrond, opleiding & allemaal diens meer...


Met andere woorden... ″We″ ~koninklijk meervoud~ zijn dus wel degelijk bereikbaar, aanspreekbaar & vooral contacteerbaar ! Al zeggen we dit zelf, we zijn eveneens, zowel van ″Deze Wereld″, als van deze eeuw ! ...& dus ook volkomen in staat om een vrij normaal & ″gezond″ gesprek te voeren... Het is immers niet omdat we onze pen in drenken in een nogal vrij giftig & vrij cynisch inktmengsel & omdat we daarbij verder niet op ons mondje gevallen zijn wat het gebruik van onze taal betreft, dat u hier te maken zou hebben met een volkomen randdebiel... Ook hier, denk dan al maar snel iets anders mocht u dat denken...


Om deze uiteenzetting dus enigszins kort & vooral zeer aangenaam te houden...


Ondergetekende ~De Schijtoptant~ is dus te contacteren via de volgende weg...


@-mail :

de.schijtoptant@gmail.com


Mijn al dan niet subtiele of genuanceerde schrijfsels, zult u kunnen volgen op deze website, waarvan de url bekend is als :

http://de.schijtoptant.googlepages.com/


of


http://de.schijtoptant.googlepages.com/home


ofte als shortcut :

http://de-schijtoptant.tk


Sommige van m'n schrijfsels zult u kunnen terugvinden op volgende website :


http://www.bloggen.be/kitokojungle/


ofte als shortcut :

http://kitokojungle.tkEnigszins verhopend hier slechts zinnige reacties te krijgen... Tot hoors !!

Groeten van "Uw correspondent uit De Onderbuik van La Flandre Profonde"


De Schijtoptant ~

Armlastige Nr. 99.999