Vrijwilligers

De Scheepsraad (en diverse andere instanties in Lewenborg) maakt gebruik van vrijwilligers voor het uitvoeren van haar taken. Er zijn diverse faciliteiten voor vrijwilligers beschikbaar:
  • Iedereen die vrijwilligerswerk verricht in de stad Groningen kan gratis deelnemen aan cursussen, workshops en themabijeenkomsten om de eigen kennis te vergroten of nieuwe vaardigheden te leren of bij te spijkeren.
  • Ook is iedereen die vrijwilligerswerk doet automatisch verzekerd via de gemeente Groningen voor aansprakelijkheid en schade die ontstaat tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk.
Subpagina''s (2): Cursusaanbod Verzekering