Verkeer

Opening Fietspad Lewenborg
Op donderdag 19 oktober verrichtte wethouder Paul de Rook de starthandeling voor de werkzaamheden aan het fietspad Lijzijde – Stadsweg, deel van de ‘slimme fietsroute’ naar Ten Boer. De gemeente heeft samen met de bewonersorganisatie, omwonenden en de Fietsersbond gekeken naar verbeteringen om het fietspad veiliger en comfortabeler te maken. Dit is onder meer gebeurd door de route gezamenlijk te befietsen. De betrokken partijen zijn tot dezelfde verbeterpunten gekomen. Het fietspad zal bij de oversteek worden verhoogd. Waar andere fietspaden op de fietsroute aansluiten worden haaientanden aangebracht. Ook worden er verbeteringen aangebracht bij de Lichtboei.


B&W willen veilige oversteek Loefzijde voor fietsers

De Scheepsraad werd door de Gemeente Groningen uitgenodigd voor een bijeenkomst over de concept ontwerpen voor het fietspad Midscheeps. Hieronder kunt u het verslag van deze bijeenkomst lezen.
Klik op de afbeeldingen om te vergroten.
Verslag bespreking concept ontwerpen voor het fietspad Midscheeps

Datum: 3 oktober 2016
Plaats: kantoor Gemeente Zuiderdiep 98
Aanwezig:
Gemeente: Kees van Bohemen, Landschap/Ruimtelijke Ordening
                 Jan Kerkhof, verkeerskundig ontwerper
                 Gerd Boerema, projectleider
De Scheepsraad: Charles Capello
                          Wally Schwab (verslag)
________________________________________________________  
Gestart werd met een ronde voorstellen.
De Scheepsraad stelde de aanwezigen er van op de hoogte dat er een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden.
In het kort werd de geschiedenis m.b.t. het overleg over de aansluiting van Fietspad + vanaf Ten Boer op Midscheeps Lewenborg doorgenomen.

De focus van de bijeenkomst ligt op het traject Midscheeps – Kruispunt Midscheeps/Lijzijde winkelcentrum – Midscheeps dubbele bocht – Kruispunt Midscheeps/Loefzijde Smulcorner – Rotonde Loefzijde/Bakboordswal – en deeltraject Loefzijde/Lichtboei/Stadsweg.
Het kruispunt Noorddijkerweg/Midscheeps en het traject vanaf dit kruispunt richting Garmerwolde vallen onder de Provincie.
Het kruispunt Noorddijkerweg/Midscheeps wordt wel voor fietsers een voorrangskruising.

Midscheeps – Kruispunt Midscheeps/Lijzijde winkelcentrum
Vormt een groot knelpunt, er worden drie varianten naar voren gebracht:
1. Fietsers voorrang met aanpassingen aan het wegdek zowel op fietspad als rijweg om snelheid terug te nemen. Probleem: zichtlijnen i.v.m. damwand brug.
2. Fietsers geen voorrang met licht verhoogd wegdek op de kruising en flauwe drempels voor auto-/busverkeer.
3. Fietsers geen voorrang met een oversteek in twee stappen via een soort vluchtheuvel in het midden van Lijzijde. Tevens verhoogd wegdek op kruising en flauwe drempels voor auto-/busverkeer. Uitrit parkeerplaats winkelcentrum wordt richting winkelcentrum verplaatst. In deze situatie, omdat het kruispunt moet worden verbreed, moet de damwand van de brug gedeeltelijk worden aangepast.

Optie 1 is het meest gunstig vanuit fietsersoogpunt, want voorrangskruising. Veiligheid moet nader worden bekeken. Heeft wel de voorkeur van De Scheepsraad.
Optie 2 en optie 3 met name wanneer veiligheid fietsers bij optie 1 niet verbeterd kan worden.
Optie 3 is duurste variant i.v.m. verbreding Lijzijde en grote aanpassing damwand brug.

Midscheeps – Kruispunt Midscheeps-Lijzijde winkelcentrum
Variant 1

Midscheeps dubbele bocht
Eventueel kleinere aanpassingen m.b.t. minder scherp maken van de bochten, maar omdat hier ook veel voetgangers lopen is het beter om de snelheid door die bochten gedwongen laag te houden (e-bikes, snorfietsen etc.)
Kruispunt Midscheeps/Loefzijde Smulcorner
Twee varianten die erg op elkaar lijken en van elkaar verschillen door de mate van verflauwing van de bochten.
In elk geval een scheve T-kruising waarop fietsers voorrang krijgen.
M.b.t. verflauwing van de bochten moet er rekening mee worden gehouden dat er kabels en leidingen onder het asfalt kunnen liggen, hetgeen de kosten opdrijft.

Kruispunt Midscheeps-Loefzijde Smulcorner

Rotonde Loefzijde/Bakboordswal
Geen problemen voor fietsers, geen wijzigingen/aanpassingen.
Enige punt van aandacht: fietsers die vanuit richting Kardinge komen moeten op de driesprong Kluiverboom/Stuurboordswal/Bakboordswal oversteken, omdat het twee-richting fietspad daar overgaat in een eenrichting fietspad. Maar fietsers doen dit niet, blijven aan de verkeerde kant van de weg rijden, zodat zij op de rotonde vanuit een onverwachte richting naderen.

Deeltraject Loefzijde/Lichtboei/Stadsweg kruispunt Vaargeul
Twee varianten:
1. Fietsstroken doortrekken. Fietsers voorrang op kruispunt met Vaargeul. Verhoogd wegdek op kruispunt. 30 km weg.
2. Wegdek Loefzijde/Lichtboei iets versmallen, klinkerstroken beiderzijds en daartussen hele deeltraject (wegdek) visueel als fietspad vormgeven (rode kleur). Auto's zijn daar dan “te gast”.

Dit traject geeft eigenlijk de minste problemen, ook op dit moment. Dus kleine aanpassingen voldoende. Voorrang voor fietsers op kruispunt met Vaargeul wel noodzakelijk.

Deeltraject Loefzijde-Lichtboei-Stadsweg kruispunt Vaargeul
Variant 2

Deeltraject Loefzijde-Lichtboei-Stadsweg kruispunt Vaargeul
Variant 4


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser