Muiterij 50+

De Stuurgroep 50+ bestaat niet meer sinds 01-01-2019.
Er is een nieuw initiatief gestart om activiteiten voor en door oudere wijkbewoners te organiseren.

Uit De Lewenborger maart 2019