Klachten

Hebt u een klacht over de wijk, over uw eigen woonomgeving, dan kunt u rechtstreeks met de gemeente contact leggen via het KCC: het Klachten Contact Centrum

Wilt u eerst overleg over uw klacht of wilt u assistentie bij het contact opnemen met het KCC, dan kunt u op het kantoor van De Scheepsraad langskomen, of met leden van het bestuur spreken tijdens de bijeenkomsten van Golvend Lewenborg op de derde donderdag van de maand. Wij helpen u dan verder.
Subpagina''s (1): KCC