Groen

15-08-2017

Geachte redactie,
 
Eéns per vijf jaar houdt Natuurmonumenten een enquête over de kwaliteit van natuurgebieden in de beheereenheid Groningen en Noord Drenthe. Dat gaat over routes, de paden, informatievoorzieningen, parkeerplaatsen, bebording, honden los enz.
 
Deze zomer willen we graag aandacht besteden aan natuurgebied Kardinge. We zijn benieuwd wat de gebruikers van het gebied vinden. Kan Natuurmonumenten iets verbeteren of veranderen volgens de directe gebruikers/omwonenden? Is het mogelijk om hier aandacht aan te besteden op uw website? Op onderstaande link heb ik een nieuwsbericht staan over de enquête. In het nieuwsbericht zelf staat een link naar de enquête. Dank alvast voor uw reactie.
 
Zie: https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/wat-vind-jij-van-natuurgebied-kardinge

Met vriendelijke groet,

Renée Nitters,
Boswachter Communicatie en Beleven
Beheerenheid Groningen en Noord Drenthe


11-08-2017

Onderwerp: uitvoering beheerplan bomen Lewenborg

Geacht bestuur,
De voorbereidingen voor de uitvoering van het programma van 2018 zijn gestart.
Het gaat om de volgende locaties.
Roer - 9 bomen
Grootzeil - 1 boom
Baken - 3 bomen verspreid over Baken.

Aanwonenden van Grootzeil hebben al een brief gehad, Roer krijgt de brief volgende week.

Voor Lichtboei, Golfslag, Bolder en Vaargeul moet eerst nog overleg met de aanwonenden plaatsvinden.

Zij worden uitgenodigd op een inloopbijeenkomst op 6 september in het Dok, van 19.30 - 21.00 uur. Brief gaat de komende week uit.

Als alle brieven zijn verstuurd krijgen jullie hiervan een Pdf en kaartjes van de locaties.

Met vriendelijke groet,

Peter Homan
Stadsdeelbeheerder Oost
Gemeente Groningen

Zie ook onderaan pagina voor documenten Bomenbeheerplan Beijeum - LewenborgKlankbordoverleg Kardinge 29-03-2017


Enkele punten, die deze avond werden besproken:
  • Organisatie binnen Natuurmonumenten
  • Er zijn enkele hectare aangekocht door Natuurmonumenten
  • Er komen betere paden voor mindervaliden
  • Er komt een nieuwe picknicktafel bij de Noordermolen, over 2-3 weken
  • Aanleg speelnatuur bij Beijum, speciale matten voor kinderen om zo meer bewust te maken van de natuur
  • Weidevogelpopulatie Kardinge (tussen Drielanden en Beijum). Weidevogels zijn o.a. grutto’s en kievitten.Dit wordt beter gereguleerd, om zo deze vogels een beter beschermd gebied te geven.
  • Verzoek van Natuurmonumenten om natuurgebied Kardinge onder aandacht van leden te brengen
  • Klachten over honden: loslopende honden waar niet toegestaan is, poep word niet vaak door eigenaren opgeruimd, maken ook bomen kapot
  • Nieuw fietspad ten Boer-Groningen: word ook door automobilisten gebruikt als sluiproute, terwijl dit een fietspad is. Alleen bestemmingsverkeer is toegestaan met auto.


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Weergeven
  28 sep. 2016 12:30 Wally Schwab
ċ

Weergeven
  28 sep. 2016 12:30 Wally Schwab
ċ

Weergeven
  28 sep. 2016 12:31 Wally Schwab
ċ

Weergeven
  28 sep. 2016 12:30 Wally Schwab
ċ

Weergeven
  28 sep. 2016 12:31 Wally Schwab
ċ

Weergeven
  28 sep. 2016 12:31 Wally Schwab
ċ

Weergeven
  28 sep. 2016 12:31 Wally Schwab