Welkom aan boord bij De Scheepsraad, bewonersorganisatie Lewenborg!
De Scheepsraad is een vereniging met leden.

Er zijn tal van onderwerpen in onze mooie wijk die de aandacht hebben van De Scheepsraad en waar
De Scheepsraad actief wat mee wil doen.

Concrete beslissingen worden niet door De Scheepsraad genomen maar door de gemeenteraad van Groningen;  wel hebben wij als bewonersvereniging adviesrecht.

Natuurlijk speelt De Scheepsraad, of beter gezegd de wijkbewoner, wel een belangrijke rol in het signaleren van aandachtspunten.

Ook kunnen wij bij het tot stand komen van deze concrete beslissingen invloed uitoefenen.

Bestuursleden:

Voorzitter: Tjeerd Kazemier
Secretaris: Wally Schwab
Penningmeester: Ramon Gorseling
Algemeen bestuurslid: Siep Dekker

Administratieve ondersteuning: Albertje Daling


Algemene zaken:

Tjeerd Kazemier

Verkeer: geen vaste vertegenwoordiger

Wijkkrant De Lewenborger:
Bram Hügel (eindredactie).

Website:
Wally Schwab

Facebook:
Suzanne Kazemier / Wally Schwab

Muiterij 50+
is een zelfstandige werkgroep, die gezellige middagen voor ouderen organiseert. De Scheepsraad draagt wel zorg voor de financiën van de stuurgroep.

4 mei Herdenking:
Jenette Ouweneel / Wally Schwab

is een zelfstandige stichting, die gezellige lunchbijeenkomsten organiseert voor bewoners uit Lewenborg e.o. met een Indische/Molukse achtergrond of met affiniteit tot voormalig Nederlands-Indië/Indonesië. De Scheepsraad beheert de financiën.
Updates website week 12:


In verband met de maatregelen om het Corona virus in te dammen staan de activiteiten van De Scheepsraad voorlopig stil.

Ook de voorbereidingen voor de 4 mei herdenking Lewenborg/Noorddijk zijn voorlopig gestaakt.
Op onze facebookpagina
staat aanvullende informatie!
Subpagina''s (1): Contact