De LewenborgerDe Lewenborger, van ontwerp tot krant.


De Lewenborger heeft ook een facebookpagina


Wijkkrant De Lewenborger wordt uitgegeven door De Scheepsraad, de bewonersvereniging van Lewenborg.
De wijkkrant heeft een redactie die regelmatig vergadert. De redactie bestaat uit Bram Hügel, Henk Busker,
Joanna Paskiéwicz en Hanneke Verweij.

Eindredacteur van de wijkkrant is Bram Hügel.

De Lewenborger informeert de wijkbewoners over het gebeuren in de wijk op een positieve, constructieve en objectieve manier.

De redactie van De Lewenborger is verantwoordelijk voor het in de praktijk brengen hiervan. De redactie functioneert hierin onafhankelijk van het bestuur van De Scheepsraad. De Scheepsraad voorziet alleen in benodigdheden.

Kopij
Aanleveren kan tot uiterlijk 18.00 uur op de dag van kopijsluiting (zie onder voor de planning). Heeft u specifieke wensen m.b.t. de opmaak? Wij verzoeken u dan vriendelijk rekening te houden met de verwerkingstijd en bijtijds contact op te nemen met de redactie.

Advertenties
Aanleveren van advertenties kan tot uiterlijk 16.00 uur van de dinsdag volgend op de dag van kopijsluiting. Heeft u specifieke wensen i.v.m. de plaatsing? Ook dan verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden met de verwerkingstijd voor de opmaak en dit bijtijds door te geven. Bij voorkeur ruim voor de sluitingstijd op dinsdag. Bel voor meer informatie: Henk Meis 06 - 1244 7483.

Klachten
Heeft u klachten over de plaatsing van uw kopij in één van onze edities? Stuur dan een e-mail naar redactie@lewenborger.nl met een duidelijke omschrijving van uw klacht. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Subpagina''s (3): Actueel Archief Ophaalpunten