Actueel/Uw mening

Algemene Ledenvergadering op woensdag 14 maart 2018
Op woensdag 14 maart 2018 zijn alle bewoners van Lewenborg uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering (ALV) van De Scheepsraad (wijkvereniging van Lewenborg) bij te wonen. Dit geldt dus voor zowel leden als niet-leden!
Tijdens de ALV worden het werkplan voor het lopende jaar, de begroting en de jaarverslagen (zowel financieel als niet financieel) gepresenteerd. Daarnaast loopt de eerste bestuurstermijn van de voorzitter (T. Kazemier) en de secretaris (W. Schwab) in maart af en zullen er voor deze functies opnieuw bestuursleden gekozen moeten worden. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden via info@descheepsraad.nl, telefonisch via 050-5446868 (svp voicemail inspreken) of op dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tijdens het spreekuur in het Dok. Kandidaten worden in de volgende editie van de krant bekend gemaakt.
Wist u overigens dat een lidmaatschap geheel gratis is en dat De Scheepsraad bij een verzoek om hulp geen onderscheid maakt tussen wel of niet lid zijn?