Welkom aan boord bij De Scheepsraad, bewonersorganisatie Lewenborg!

Er zijn tal van onderwerpen in onze mooie wijk die de aandacht hebben van De Scheepsraad en waar De Scheepsraad actief wat mee wil doen.

Concrete beslissingen worden niet door                          De Scheepsraad genomen maar door de gemeenteraad van Groningen;  wel hebben wij als bewonersvereniging adviesrecht.

Natuurlijk speelt De Scheepsraad, of beter gezegd de wijkbewoner, wel een belangrijke rol in het signaleren van aandachtspunten.

Ook kunnen wij bij het tot stand komen van deze concrete beslissingen invloed uitoefenen.Algemene zaken: Anneliese Smoorenburg

Verkeer: geen vaste vertegenwoordiger
Kunst: zie nadere informatie op deze site


Wijkkrant De Lewenborger: Bram Hügel (eindredactie).

Website: Reint Bijleveld / Wally Schwab

Facebook: Suzanne Kazemier / Wally Schwab

Stuurgroep 50 + is een zelfstandige werkgroep, die gezellige middagen voor ouderen organiseert. De Scheepsraad draagt wel zorg voor de financiën van de stuurgroep.

4 mei Herdenking: Jenette Ouweneel / Wally Schwab

Subpagina''s (1): Contact