Nieuw Bewonersplatform Lewenborg!

Groningen, 31-07-2020

Per 31 juli 2020 is de stichting BeWonersPlatform Lewenborg opgericht!

De samenvoeging van Golvend Lewenborg en De Scheepsraad is een feit. Wijkbelangen behartigen en initiatieven van bewoners aanjagen in één organisatie verenigd. Het beste van twee werelden.
Maar we willen méér: meer samenhang tussen bewoners onderling en tussen bewoners en organisaties realiseren. Er gebeurt zoveel moois in de wijk maar er is ook nog zoveel te doen.
De 3de donderdag in september weiden we hier verder over uit.

Nog iets wat gelukt is: er is een bakfiets in bestelling. Hiermee willen we met koffie, thee (chocolademelk, soep :) en opklapbanken de straten intrekken. We kennen nog maar zo'n klein deel van onze wijkbewoners.
Wil je een keer mee? Gewoon doen!


Verkeer en Vervoer
En, heb je hem al zien rijden? De Loods-mobiel. Een elektrisch aangedreven autootje dat je voor een habbekratsje van A naar B brengt binnen de grenzen van de wijk. We zitten nu in de proefperiode, en zolang is het gratis. Het zal daarna ongeveer 1 euro per rit gaan kosten.
Er zijn overigens nog chauffeurs nodig. Vind je het leuk om met mensen om te gaan en bent u een paar dagdelen in de week beschikbaar? Heb je een rijbewijs? Informeer eens of het wat voor je is.
Bel Ramon, hij woont in de wijk en kan je er alles over vertellen.
Tel:  06 47 1717 75

We hebben een kersverse initiatiefgroep Verkeer. De laatste 3de donderdag hebben we verkeersknelpunten geïnventariseerd en vervolgens een bijeenkomst met de verkeersambtenaar belegd. Daarover ook meer op de 3de donderdag in september.


Spelen en Ontmoeten.
Buiten afspreken? Dat voelt dezer dagen soms veiliger dan binnenshuis. Of gewoon nieuwe mensen uit de wijk leren kennen? Een gesprek aangaan met iemand die je nog niet kent kan heel veel plezier geven. Is het dan leuk om daar in de openbare ruimte speciale plekken voor in te richten? Hoe zou dat eruit moeten zien?
Of, de kinderspeelplekken. Kunnen we daar op een creatieve manier anders naar kijken? Heb jij daar ideeën over?
Zomaar wat gedachten die we de ruimte kunnen geven in de initiatiefgroep Spelen en Ontmoeten die we willen gaan vormen.
Samen de wijk leuker maken zodat we er met nog meer plezier met elkaar kunnen zijn.


Groen & Grijs
Deze initiatiefgroep houdt zich bezig met het oplossen van problemen rond zwerfvuil, afval en het ontwikkelen van ideeën,  om - samen met de gemeente - te komen tot  recycling (upcycling, downcycling) en de daarbij behorende  faciliteiten. Samen voor een schone, opgeruimde wijk!


50 jaar Lewenborg
Volgend jaar is het zover; dan bestaat onze mooie wijk Lewenborg alweer 50 jaar.
Samen met wijkbewoners willen we graag kijken hoe we 50 jaar Lewenborg gaan vormgeven. Het mag natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. We zijn daarom op zoek naar foto's, verhalen en de mensen achter de  verhalen.
Wil je met ons brainstormen over 50 jaar Lewenborg? Want met elkaar kunnen we een onvergetelijke 50 jaar Lewenborg op de kaart zetten. Ideeën en menskracht zijn daarbij van harte welkom. 

Wil je je ergens voor aanmelden of meer informatie over een onderwerp? Mail naar golvendlewenborg@gmail.com

Tot de volgende maand!
We sturen natuurlijk op tijd weer een uitnodiging.

BeWonersPlatform Lewenborg


Eerstvolgende 3de donderdag = 17 september 2020

Groningen 21-07-2020

Uitslag stemming over opheffen van De Scheepsraad:

De leden van De Scheepsraad hebben zich uitgesproken voor opheffing. Er was geen tegenstem.
Het bestuur zal overeenkomstig de statuten van De Scheepsraad tot ontbinding van de wijkvereniging over gaan.

Er zijn over Jaarrekening 2019, Kascommissie 2019 decharge en het Jaarverslag (algemeen) 2019 en werkplan 2020 geen vragen gesteld of op- en aanmerkingen binnen gekomen.

Er zijn geen tegenstemmen uitgebracht wat betreft de bestuurswissel.
Algemeen bestuurslid Siep Dekker neemt tot aan de ontbinding van De Scheepsraad de secretariële taken van Wally Schwab over.
Wally Schwab heeft eervol ontslag gekregen als secretaris van De Scheepsraad.

Met vriendelijke groet,

Siep Dekker, secretaris
namens het bestuur van De Scheepsraad, wijkvereniging van Lewenborg

Kajuit 4
9733 CA Groningen

Bereikbaar via WhatsApp op 06 47 17 17 75
Website: www.descheepsraad.nl