YENİ BİYOLOJİ MÜFREDATI                      Ana Sayfa <--

 Talim ve Terbiye Kurulunun 23.12.1997 tarih ve 169 sayılı Kararı ile kabul edilen Biyoloji dersi öğretim programından;

 

Biyoloji Dersi Konu Anlatımları için  Burayı Tıklayınız

9. SINIFLARDA;
—2000’li Yılların Bilimi Biyoloji
—Canlıların Temel Bileşenleri
—Canlılığın Temel Birimi-Hücre
—Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırma10. SINIFLARDA;
—Bir Bilim Olarak Biyoloji
—Ekoloji “Dünya Ortamı ve Canlılar”
—Canlılarda Davranış
—Hayatın Başlangıcı ile İlgili Görüşler
—Üreme
—Gelişme ve Büyüme11. SINIFLARDA;
—Dokular
—Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
—Destek ve Hareket Sistemleri
—Sindirim Sistemleri
—Taşıma ve Dolaşım Sistemleri
—Solunum Sistemleri
—Boşaltım Sistemleri12. SINIFLARDA;
—Canlılarda Enerji Dönüşümü
—Genetik Bilgi Taşıyan Moleküller
—Kalıtım
—Populasyon Genetiği
—Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği

 

 

ÖSS BİYOLOJİ KONULARI
01. Canlılık ve Bilimsel Çalışma Yöntemi
02. Canlılığın Temel Birimi "HÜCRE"
03. Besinler ve Hücrede Madde Geçişi
04. Yönetici Moleküller "DNA ve RNA"
05. Protein Sentezi ve Enzimler
06. Metabolizma ve Hücre Solunumu
07. Fotosentez ve Kemosentez
08. Canlıların Sınıflandırılması - Bakteriler  ve Virüsler
09. Canlı Gruplarının Genel Özellikleri
10. Populasyonlar  ve Calılarda    Beslenme ilişkileri
11. Biyosferdeki Yaşama Birlikleri ve Madde Döngüsü
12. Çevre Kirliliği ve Doğal Kaynakların Korunması
13. Hücre Bölünmeleri "MİTOZ ve MAYOZ"
14. Canlılarda Üreme ve Çeşitleri
15. Bitkilerde ve Hayvanlarda Üreme
16. İnsanda Üreme ve Hayvanlarda Gelişme
17. Kalıtımın Kavramları ve Gamet Çeşidi
18. Çaprazlamalar ve Kan Grupları
19. Farklı Kalıtım Biçimleri ve Cinsiyete Bağlı Kalıtım
20. Populasyon Genetiği ve Kalıtım Problemleri
21. Biyoteknoloji ve Canlılarda Davranış
22. Hayatın Başlangıcı ve Evrim Teorileri
23. Koloniler - Bitkisel Dokular ve Organlar
24. Bitkilerdeki Fizyolojik Olaylar
25. Hayvansal Dokular ve Sinir Sistemleri
26. İnsanda Sinir ve Duyu Sistemleri
27. Duyu ve Endokrin Sistemleri
28. İskelet ve Kas Sistemleri
29. Canlılarda Sindirim Sistemleri
30. İnsanda Sindirim Sistemi
31. Canlılarda Dolaşım Sistemleri
32. İnsanda Dolaşım ve Bağışıklık Sistemleri
33. Canlılarda Solunum Sistemleri
34. Canlılarda Boşaltım Sistemleri