Home: Den politiserende Embedsmand

    Billederne forestiller Nils Rav (eller "Bernstein" som han kalder det.
Jo, fint skal det være), herover sammen med
den ny
økonomiminister, Margrethe Vestager, til møde den 9. november 2011 i lobby-organisationen "europa-bevægelsen" [sic!] , hvor h
an talte varmt for såvel fast- kurspolitikken som euroen. Det er forkasteligt at en embedsmand på den måde blander sig i politik - og jeg mener at han bør sættes fra bestillingen aldeles omgående. Det følgende vil vise at fastkurs- politikken har været en katastrofe, som har sat landet tilbage i udvikling.                       
ØMU'en en katastrofe som trækker Europa ned
     
ØMU'en har aldrig fungeret fordi der ikke er fuld politisk union i eurolandene, og det vil befolkningerne ikke være med til,- ergo var det groft uansvarligt at gøre dette halvt. Som de eneste blandt de yderst få som overhovedet blev spurgt,sagde vi NEJ til ØMU'en i både 1992, 1993 ogdet har vist sig at være den rette
beslutning


              Fastkurspolitikken en katastrofe som trækker Danmark ned

     
Endnu mere end ØMU'en trækker Europa ned. Den slaviske skygning af først en af verdens stærkeste valutaer, og fra 1999 dens afløser, euroen, har været uhyggelig dyr for Danmark, noget som jeg i flere år har været ret ene om at fremføre på især Berlingske blogs. I dag onsdag d. 7. december giver Politikens erhvervsredaktør, Tage Otkjær, udtryk for det samme, og påviser at eurolandene siden årtusindskiftet har haft en vækst på i gennemsnit 1,2 procentpoint under Sveriges HVERT ÅR men at Danmark tager rekorden med gennemsnitligt 1,7 procentpoint årlig vækst under Sveriges i samme periode.

 
                                 Its the oil, stupid

 
   Hele kalamiteten med høje oliepriser begyndte, da Israel i 1973 truede (USA!) med at tage atomvåben i anvendelse under oktober-krigen, hvis ikke de fik forsyninger af konventionelle våben. Araberne kendte udmærket til eksistensen af Israel's a-våben, og efter som de ikke var selvmorderisk anlagte, så havde de ingen intention om at gå ind i selve Israel. men søgte blot at tage nogle af de landområder tilbage, som Israel havde erobret i 1967. Israel har aldrig bekræftet at de havde våbnene, men det har været antagelsen vidt og bredt at det var tilfældet, siden en israelsk videnskabsmand i 1980'erne lækkede detaljer herom. Den 26. maj 2008 sagde tidligere præsident Jimmy Carter at " Israel har 150 A-våben".


      Det er vel interessant at tænke sig at en lille åben økonomi som Danmarks slet ikke ville have gerådet i disse vanskeligheder, hvis det ikke var for Israel's trussel om at tage A-våben i anvendelse?  Eftersom det har haft enorme konsekvenser i hele verden -- førte til virksomhedslukninger på stribe som følge af 4-doblingen af oliepriserne og andre råstoffer (på grund af den da verserende frygt for mangel på råstoffer), fulgt af en 4-dobling af lønningerne og til sidst inflationen, og staternes voldsomme låne-optag for at kompensere for overskridelsen af budgetterne -- så mener jeg faktisk at intet emne er vigtigere at lære vores skolebørn og lade dem forstå så det virkelig sidder fast hvem som er ophav til kalamiteten.Fastkurspolitikens konsekvenser conveyer belt

    Klik på billederne

til højre og på miniaturebillederne herunder for at lære mere om de fatale konsekvenser af fastkurspolitikken -- der jo blev til af frygt for "inflation" (som jo væsentligst skyldtes de helt ekstraordinære begivenheder i Mellemøsten, hvor især den anden oliekrise følgende revolutionen i Iran i februar 1979, slet ikke ville have været så grel, hvis det ikke var for hysteriet følgende den første) -- har betydet for Danmarks konkurrence-kraft, for vore arbejdspladser og for vore muligheder for at bevare det velfærdssamfund som der er bred konsensus om, og for vore og vore børnebørns potentielle velstand. Eftersom vi haver et velfærdssamfund som der er konsensus om, så følger heraf at vi må anvende samme primære metode til at finansiere det som svenskerne* (der jo på mange måder er model og benchmark), nemlig ved at have en flydende krone, som bringer flere kroner til eksportvirksomhederne fulgt af større provenu til statskassen. Selv om man ikke er enig i at  "et nordisk velfærdsamfund" er en god ting, så skal man da være tæskedum og stupid eller måske blot offentlig sønderjyde, hvis man siger Nej til den gratis finansiering af statens udgifter, som en flydende krone medfører. Men selvfølgelig skulle vi have haft den i midt-90'erne, hvor udliciteringen og arbejdsdelingen med fattigere lande begyndte, som gjorde inflationen lav, og dermed effektivt eliminerede risikoen -- hvor lille den end var -- for at markeds-devalueringen skulle medføre øget inflation. Men i den aktuelle krise er der heller ingen risiko for øget inflation, så det er bare med at komme i gang og lade markedet sænke kronen.
*) Iøvrigt har Sverige siden midt-90'erne haft lavere inflation end Danmak.
Scroll ned for at læse kommentarerne under hvert billede. Højreklik evt. og vælg : Open frame in new tab, hvor du så har hele 'slide-showet' i en tab for sig selv, som du så kan forstørre op.

       Skyttegravsmentalitet

    
  

Anbefalet


Skyttegravstyskere. Denne velbevarede
skyttegrav er netop blevet

udgravet af franske arkæologer.
Poul Schlüters far deltog i
Første Verdenskrig på tysk side.

Det er JEN ting, men hvorfor hulen
det skal gå ud øwer wos ejer, det har
A swært ve å forstå...

Læg mærke til hvorledes den drevne, politisk handlende embedsmand, som et ekko af Angela Merkel , på mødet lirer sin fabel om "stabilitet" af sig, uagtet at Sverige -- med flydende vekselkurs -- har været ganske stabil. Bernstein er en fiasko som skal fyres så hurtigt som muligt. Vi kan ikke tage mere, og han er i spidsen -- ikke blot med, men i spidsen -- for at trække Danmark ned, og give Danmark mindre vækst end vi ellers kunne have fået. Hvor meget har det kostet Danmark? I penge og i tabte arbejdspladser?