שיפוט אולימפיאדה קרן רמון תשע"ו

אולימפיאדה צעירה על שם אל"מ אילן רמון וצוות קולומביה – תשע"ו בנושא: חקר החללק באמצעות ננו לווינים.

שופטי גמר התחרות: פימה מיכאל, ד"ר לאופר דיאנה.

בשלב ז מוצעים שני פרויקטים העוסקים בתכנון וביצוע של משימה מדעית בחלל.

פרויקט 1: משימת ננו-לוויינים לירחים של צדק.

פרויקט 2: משימת ננו-לוויינים לחקר סביבת השמש

בשלב הגמר על התלמידים להעמיק, להרחיב ולשפר את הפתרון למשימה תוך התייחסות להערות השופטים שניתנו במהלך השיפוט בשלב ב. הפתרון המשופר יוצג באמצעות מצגת.

להכין פוסטר בגודל 120 x 90 ס"מ, שניתן להצמידו בנעצים ללוח שעם.

לבנות דגם הממחיש את פתרונכם.

להפיק בבית ספרם יום שיא בנושא אסטרונומיה וחקר החלל, בו הצוות יציג את פתרון המשימה המשופר לפני תלמידי חט"ב.

להפיק סרטון בן 5 דקות המתעד חוויות נבחרות מיום השיא.

הפתרון המשופר, הפוסטר הדגם והסרטון המתעד את יום השיא יוצגו בפני ועדת שיפוט במכון ויצמן בשבוע האחרון של חודש ינואר.

אשר יוצגו ע"י התלמידים בפני צוות שופטים בעזרת מצגת הכוללת רקע מדעי קצר רלוונטי למשימה המדעית שבחרתם, תיאור המשימה המתוכננת ומה החידוש במשימת התלמידים ובדגש להבנת ההיבטים המדעים והטכנולוגיים.

שמחתי לקחת חלק בתהליך השיפוט תשע"ו