"Aqueles que nada aprenderon non esquezeron nada" Chevalier de Panat

Recordade que os apuntamentos son un complemento aos aspectos teóricos explicados na clase e que o exame (tipo test) se centrará nos aspectos máis xerais; un bo resumo e/ou un mapa conceptual seranvos de axuda.

Enlace os apuntamentos:

Actividades Na Natureza


Expresión Corporal


Condición FísicaDeportes