Forside

 
Den nye Tidsalder er begyndt 
  eller "Vandbærerens Tidsalder" som den også kaldes .......      

 
Denne hjemmeside starter op i den nye tidsalder, men tager afsæt i fortid, nutid og fremtid. 


Hjemmesiden handler om, hvordan menneskeheden bedst muligt samarbejder med tidsåndens 
nye energier og hvordan mennesket frigør sig fra de gamle bindinger, i den foregående tidsalder. 

Fortidens viden om kærlighed og visdom har til alle tider vist menneskeheden vejen til udvikling 
og fremgang, så på dette felt, kan vi roligt tage et tilbageblik på denne viden og lære af den!
 
I mine digte og tekster forfølger jeg disse emner, som jo på alle måder er tidløse. Jeg håber, du
får lyst til at fordybe dig i teksterne,  måske bliver du inspireret til meditations emner eller får
eftertanker, der kan arbejdes videre med, eller du bare nyder de budskaber, der findes i tekster-
ne. 

Jeg ønsker selv at fordybe mig yderligere i "Den nye Tidsalder" og mit "Åndelige Univers" og på
denne baggrund skrive nye digte, tekster og anden inspiration, som jeg vil supplere denne hjem-
meside med. 

Jeg håber, at vi/menneskeheden vil finde ind til den kerne, vi er født med og tager godt imod alle
disse nye energier og udvikler os i samarbejde med den nye tidsånd.


 
Forfatteren er:  Randi Munkholm og jeg byder VELKOMMEN til denne hjemmeside!