Den Kosmiska Ljusportalen

Jordens inträde i vår tid genom den Kosmiska Ljusportalen

Hur kan det som sker i vår tid bäst beskrivas astrologiskt? Dramatiska planetaspekter avlöser varandra ständigt i de yttre planeternas inbördes cykler och det sägs att vi befinner oss i övergången till Vattumannens tidsålder. Men finns det ytterligare något som ännu tydligare visar på den avgörande omvandling av livet på Jorden som vi just nu befinner oss mitt i och som hela tiden gör sig påmind för oss?

Det gör det faktiskt, även om det inte är så allmänt känt. Samma rörelse - jordaxelns mycket långsamma krängande - som bestämmer vårdagjämningspunktens långsamma precession bakåt genom zodiakens stjärnbilder och därmed de "astrologiska tidsåldrarna", samma rörelse kan också åskådliggöras på ett annat och mer avgörande och tydligt sätt.

Hur då? Beskrivningen av de bakomliggande orsakerna kan tyckas något komplicerad och jag väntar därför med att förklara dem tills jag först har visat på vad den Kosmiska Ljusportalen innebär för vår tid.

Cirkeln beskriver det stora 26000 år långa precessionsåret. Det delas horisontellt av en linje i ett övre ljusområde och ett lägre mörkerområde. Till höger sker en nedåtgående rörelse från ljus till mörker. Till vänster sker en uppåtgående rörelse från mörker till ljus. Den nedåtgående fasen har den österländska benämningen YIN och den uppåtgående fasen har på motsvarande sätt benämningen YANG. Det övre ljusfältet benämns TAO.

I den stora cirkelrörelsen (medurs i bilden) befinner vi oss (tillsammans med jordaxelns norra pol) i området till vänster med den lilla cirkeln som betecknar den Kosmiska Ljusportalen. Årtalen har jag för enkelhets skull angett med de engelska benämningarna AD (Anno Domini) och BC (Before Christ).

Från att under 13000 år (ungefär sedan den senaste istidens slut) ha pekat bort från det galaktiska ljusplanet, börjar jordaxelns norra pol vid passagen genom den Kosmiska Ljusportalen i vår tid att istället peka inåt mot det galaktiska ljusplanet med alla dess otaliga lysande stjärnor kring Galaxens centrum.

En sådan passage från mörker till ljus sker endast en gång under ett 26000 år långt precessionsår. Ljusportalen innebär ett inträde i en ljusare sfär. Den långa vandringen genom den mörka sfären (nedre delen av cirkeln på bilden) är över. Ljusportalen öppnar äntligen för ljusare och bättre förhållanden. Människan, som länge trevat i mörker, står nu inför en stor och definitiv medvetenhetsförändring - något som vi tydligt ser och upplever i vår tid.

Historiskt sett representerar de båda nedre "mörka faserna" människans utveckling efter den senaste istidens slut med först en matriarkal (YIN) och sedan en patriarkal (YANG) fas. Fastän de senaste dryga sextusen åren har dominerats av det patriarkala samhället, så finns ändå ett vagt minne kvar av en tidigare matriarkal tid. Den ljusa sfär (TAO) som lämnades för 13000 år sedan får representera den guldålder som myten vet att berätta om.

Vi vet att precessionsrörelsen är en mycket långsam rörelse, så förändringen är inget som sker över en natt. Det är en långsam process, men samtidigt är själva passagen genom Ljusportalen en definitiv övergång från den mörka fasen till den ljusa - i ett nu vänder jordaxelns norra pol från att peka bort från det galaktiska ljusplanet till att börja peka in mot det. Talesättet att vad stort sker, det sker tyst, gäller här i högsta grad.

Där förut var mörker är nu ljus. Det kosmiska gryningsljuset kan nu stråla in mot Jordens mottagande norra himmelspol. Vi vänder oss från mörkret mot ljuset. Det goda ljuset kan äntligen börja flöda in i och verka i mänsklighetens medvetenhetsutveckling. De mörka - men lärorika - tidsåldrarna kan lämnas bakom oss och ljuset kan börja läka och hela allt det som är trasigt.

Det inre ljus som trots allt hela tiden väglett oss genom de mörka faserna kan nu också börja stråla i människans yttre utveckling. Det som varit trasigt kan nu bli helt och det som varit sjukt kan bli friskt. Mörkrets tidsålder efterföljs av en ny ljusets era och vi befinner oss just nu på själva tröskeln på väg in genom den Kosmiska Ljusportalen! Så hoppfullt och positivt beskriver det stora precessionsåret astrologiskt vår nuvarande utveckling som människor på Jorden.

Nu till den spännande beskrivningen av de bakomliggande kosmiska mekanismerna som visar på hur allt detta hänger ihop och hur det tar form i vår tid: Precessionsåret förklarat.


© Mats Bergman 2015

Kontakt: Mail