COUNSELING


krijg meer grip op je levenINLEIDING
Counseling is gedefinieerd als: "een kortdurende, interpersoonlijke, professionele activiteit die uitgaat van een methodische benadering in een gestructureerde setting."
Het woord Counsel betekent: raad. Een counselor is in de breedste zin van het woord een raadgever.


ALS DOOR VERANDERDE OMSTANDIGHEDEN 
er moeilijkheden of vraagstukken zijn ontstaan die jouw dagelijks functioneren zodanig beïnvloeden dat je niet kan doen wat je wilt doen, of wat redelijkerwijs van je mag worden verwacht, kan een counselingstraject zeer zinvol zijn.


WAT IK JE KAN BIEDEN
Jouw eigen leven meer bewust vorm leren geven door jouw inzicht te vergroten in de manier waarop je je bestaan beleeft en de wijze waarop je reageert (zie pagina 'Coaching). Samen jouw kwaliteiten en autonomie verkennen en contact leren maken met jouw zelfhelend vermogen (zie pagina 'MIR-Methode').


HOE WERK IK
Counseling is een individueel traject van 3 tot maximaal 5 sessies, eens in de 14 dagen. In het kennismakingsgesprek verkennen we jouw situatie en dat wat je wilt bereiken en stel ik een begeleidingstraject voor. Na jouw instemming plannen we de data voor 3 sessies. Centraal in de sessies staat:
- het herkennen, en - zo nodig - verwerken van emoties;
- het oplossen of leren hanteren van problemen;
- het opsporen en benutten van ongebruikte mogelijkheden.
We verkennen de grenzen van jouw omgeving en de grenzen van jouw persoonlijke mogelijkheden. Meestal kunnen we na 3 sessies afronden. Zo nodig wordt er tussen de eerste en tweede sessie een type-interview  gepland.


RESULTAAT
Jij krijgt meer grip op je leven waardoor jouw welbevinden zal toenemen, jouw autonomie zich zal versterken en jouw dagelijks functioneren zal verbeteren. Je hervindt jouw eigen antwoord op de vraag: wie BEN ik, wat KAN ik, wat WIL ik en HOE ga ik, op mijn tempo, hiermee aan de slag. Graag beantwoord ik jouw vragen over bovenstaande. Bel gerust 0592 854 115