COACHEN
met het ENNEAGRAM
helpt Slapende Knop(pen) tot ontwikkeling komen.


INLEIDING                                    
Al in de wieg heeft de mens een unieke, bij onze persoonlijkheid passende, strategie ontwikkeld, ook wel een 'overlevings'strategie genoemd. Het onbewuste doel was/is: liefde, veiligheid en aandacht. Hoe? Door je te gaan aanpassen aan je omgeving. Daar zijn we goed in, hebben we veel, soms teveel, voor over.
Zo kan het gebeuren dat delen van jouw basisbehoeften géén aandacht kregen. Onbewust worden deze behoeften tijdelijk begraven, wachtend op betere tijden. Of ze zijn/worden helemaal vergeten!


ALS VROEG OF LAAT onze leefomgeving of onze situatie gaat veranderen, past soms onze strategie van denken, voelen, doen-en-laten niet meer. We voelen ons ongemakkelijk. Dàt is het moment waarop je aan jezelf kùnt gaan werken, op zoek kunt gaan naar de begraven basisbehoeften en talenten, het verborgen deel van onze oorspronkelijkheid. De slapende knop?! Je bewust gaan worden van wie je in wezen nog meer bent, met of zonder hulp. Als procesversneller maak ik o.a. gebruik van het Enneagram type-interview en de MIR-methode. (zie pagina MIR-Methode)


HET ENNEAGRAM, zie de afbeelding hierboven, is een eeuwenoud persoonlijkheidsmodel. De cirkel beschrijft negen persoonlijkheidstypen en hun onderlinge interactiepatronen van denken, voelen en handelen/doen. Deze negen persoonlijkheidstypen worden beschreven als: de Perfectionist, de Helper, de Succesvolle Werker, de Romanticus, de Waarnemer, de Loyalist, de Levensgenieter, de Baas, de Bemiddelaar. 
We kunnen ons in meerdere van deze persoonlijkheidstypen herkennen. Toch blijkt dat één van de negen genoemde typen de leiding heeft. 'Onbewust' ons denken, voelen en handelen aan stuurt, onze motivatie bepaald! Zodra je duidelijk wordt welk type de leiding heeft wordt je ook duidelijk hoe dat jouw zelfbeeld heeft bepaald. INZICHT krijgen in dit zelfbeeld en hoe dat jouw kwaliteiten en 'slapende knoppen' verborgen heeft gehouden maakt dat je hiermee aan de gang kunt gaan, op jouw tijd, en tot bloei mag komen.


ALS COACH stimuleer ik je het beste uit jezelf te halen, je BEWUST te worden waartoe je denkt, voelt en reageert zoals je reageert. Immers, inzicht in jouw reactiepatronen, jouw sterke en minder sterke kanten, geeft je keuze mogelijkheden. 
Je gaat zien en ervaren wanneer en hoe het leidende Enneatype je kan ondermijnen en ondersteunen. Een veilige en verrijkende ontdekkingstocht. HET RESULTAAT van deze kennis over jouw zelfbeeld en ontwikkelingsmogelijkheden is meer ZELF-BEWUST-ZIJN. 
De bril waardoor jij de wereld zag en be- en veroordeelde, heeft nieuwe glazen gekregen. Je kuntt jezelf en de ander beter BEGRIJPEN, jouw automatische reacties beter beheren.


VRAGEN over bovenstaande? Bel gerust 0592 854 115