Privacy Statement

General Data Protection Regulation of GDPR

VZW De Nief Bloemenwijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VZW De Nief Bloemenwijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/6789).

Dit brengt met zich mee:

  • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
  • Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen
  •  VZW De Nief Bloemenwijk is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

Indien in het kader van een activiteit uw persoonsgegevens worden geregistreerd, worden deze enkel gebruikt met betrekking tot deze activiteit. Deze worden niet bewaard noch doorgegeven aan derden.

U heeft o.a. recht van inzage en kopie, recht op verbetering een aanvulling, recht op gegevenswissing van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Als VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

 

Comments