Tent Verhuur

De wijk beschikt over enkele tenten van 8m op 4m. De tent wordt uitgeleend aan iedereen van de wijk voor gebruik binnen de wijk.

Wij vragen een onkosten vergoeding van 20 Euro. Dit bedrag wordt aangerekend voor kosten zoals het reinigen, drogen, onderhoud, kleine herstellingen, slijtage enz.

Je kan ook een elektrisch verwarmingstoestel op staander ontlenen, onkosten vergoeding is 10 Euro. Er zijn 2 toestellen beschikbaar.

Problemen bij opstellen? Merkt u een defect bij het opstellen? Bob is de man: bob.aerts@telenet.be

Reserveren kan bij iemand van het bestuur. Uw reservatie is definitief als de reservering hieronder in de agenda vermeld is.

De tent dient steeds droog terug gebracht te worden! Defect steeds melden bij bob.aerts@telenet.be, zo staat niemand voor een verrassing.

Gelieve niet hard aan het zeil te trekken bij het opstellen. Dit beschadigt de tent. Als de palen van de tent op alle plaatsen voldoende diep in mekaar zitten is trekken niet nodig!

Nota: De vereniging/het bestuur van de Nief Bloemenwijk stelt de tent ter beschikking van de bewoners van de wijk waarvoor een onkosten vergoeding wordt gevraagd. De verantwoordelijkheid betreffende schade aan de tent of aan derden echter ligt bij de gebruiker en loopt vanaf het moment van het ophalen van de tent tot en met het terugbrengen ervan. 


Google Agenda


Comments