Home

Welkom op de webpagina's van
 
"Den Crans van Aloude Schuttersgilden van Antwerpen vzw"
 
of kort "Schuttersgilde Den Crans"
 


In Memoriam

 Wij gedenken Dirk Luyckx

Gezworen gezel sinds 1982

Meermaals kampioen en Coninck van de Kruisboog- en Karabijnsectie

Kapitein van de Kolveniersectie

Overleden te Wilrijk op 26 januari 2017


 
 
 

 Burgemeester De Wever aangesteld als Erehoofdman
 
 
 
Op donderdag 3 oktober 2013 werd burgemeester Bart De Wever aangesteld als Erehoofdman van onze Gilde.
Het is een eeuwenoude gewoonte om de "buitenburgemeester" deze erefunctie aan te bieden. Als Schuttersgilde van de Stad wensen wij deze traditie in ere te houden. Wij zijn dan ook zeer vereerd dat mijnheer De Wever deze ertitel aanvaard heeft en verwelkomen hem als Ereconfreer in onze broederschap.
 
Hierna een kort fotoverslag van de plechtigheid op het Schoon Verdiep.
Met dank aan Jan Severyns voor het maken van de foto's.
 
 
 
 
 
Comments