(h) Moral Konsentrasjon Visdom (Fordeler) ประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม

89. Visdom, moral og konsentrasjon

Konsentrasjon som bygger på moral gir store frukter og store fordeler. Visdom som bygger på konsentrasjon gir også store frukter og store fordeler, og et sinn som bygger på visdom er i stand til å fri seg helt fra sinnets forurensninger, som er sansenytelser, lengsel etter ny eksistens, spekulasjoner og uvitenhet.

Fra Mahaparinibbanasutta, Digha Nikaya 16

91. Frigjøringen er en naturlig prosess

เจตนากรณียสูตร
ว่าด้วยกรรมที่ไม่ต้องทำด้วยความตั้งใจ

Den som lever et etisk liv, trenger ikke ønske seg god samvittighet, munker. Det er helt naturlig at den som lever et etisk liv, har god samvittighet.

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล ไม่ต้องตั้งใจว่า "ขออวิปฏิสารจงเกิดขึ้นแก่เรา" การที่อวิปปฏิสารเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีลนี้ เป็นธรรมดา

Den som har god samvittighet, trenger ikke ønske seg å være fornøyd. Det er helt naturlig at den som har god samvittighet, er fornøyd.

บุคคลผู้มีอวิปปฏิสารไม่ต้องตั้งใจว่า "ขอปราโมทย์จงเกิดขึ้นแก่เรา" การที่ปราโมทย์เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีอวิปปฏิสารนี้ เป็นธรรมดา

Den som er fornøyd, trenger ikke ønske seg å bli glad. Det er helt naturlig at den som er fornøyd, blir glad.

บุคคลผู้มีปราโมทย์ไม่ต้องตั้งใจว่า "ขอปีติจงเกิดขึ้นแก่เรา" การที่ปีติเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีปราโมทย์นี้ เป็นธรรมดา

Den som er glad, trenger ikke ønske seg ro i kroppen. Det er helt naturlig at den som er glad, finner ro i kroppen.

บุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติ ไม่ต้องตั้งใจว่ "ขอกายของเราจงสงบ" การที่บุคคลมีใจประกอบด้วยปีติกายสงบนี้ เป็นธรรมดา

Den som har ro i kroppen, trenger ikke ønske seg å bli lykkelig. Det er helt naturlig at den som har ro i kroppen, blir lykkelig.

บุคคลผู้มีกายสงบไม่ต้องตั้งใจว่า "ขอเราจงเสวยสุข" การที่บุคคลผู้มีกายสงบเสวยสุขนี้ เป็นธรรมดา

Den som er lykkelig, trenger ikke ønske seg å få samlet tankene (konsentrasjon). Det er helt naturlig at den som er lykkelig, får samlet tankene. 

บุคคลผู้้มีสุขไม่ต้องตั้งใจว่า "ขอจิตของเราจงเป็นสมาธิ" การที่บุคคลผู้มีสุขมีจิตเป็นสมาธินี้ เป็นธรรมดา

Den som har samlet tankene, trenger ikke ønske seg å se og forstå tingene som de er. Det er helt naturlig at den som har samlet tankene, ser og forstår tingene som de er.

บุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิไม่ต้องตั้งใจว่า "ขอเราจงรู้เห็นตามความเป็นจริง" การที่บุุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิรู้เห็นตามความเป็นจริงนี้ เป็นธรรมดา

Den som ser og forstår tingene som de er, trenger ikke ønske seg å slippe taket og bli fri. Det er helt naturlig at den som ser og forstår tingene som de er, slipper taket og blir fri. [...]

บุคคลผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ต้องตั้งใจว่า "ขอเราจงเบื่อหน่ายคลายกำหนัด" การที่บุคคลผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนี้ เป็นธรรมดา

บุคคลผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ต้องตั้งใจว่า "ขอเราจงทำให้แจ้งวิมุตติญาณทัสสนะ" การที่บุคคลผู้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดทำให้แจ้งวิมุตติญาณทัสสนะนี้ เป็นธรรมดา

Slik ser vi at det ene følger naturlig på det andre, munker, og en etisk livsførsel er grunnlaget for alt det andre.


Fra Cetanakaraniyasutta, Anguttara Nikaya 10, 1, 2 (PTS 5, 2)

Comments