Wie zijn wij?

Missie:
 
Stichting de Nationale Mediator (DNM) wil bijdragen aan een samenleving waarin de eigen perceptie van de werkelijkheid strijdig mag zijn met die van een andere persoon of groep maar niet zal leiden tot conflictescalatie, omdat met respect gezocht wordt naar wederzijdse belangen en oplossingen.

DNM bevordert dat mensen zoeken naar wat hen bindt in plaats van scheidt en handelt vanuit een ondogmatische overtuiging.
 
DNM gelooft in de kracht van conflicthantering in het algemeen en Mediation in het bijzonder en wil dat uitdragen aan burgers, bedrijven en organisaties.
 
 
Visie:
DNM wil als spiegel van de maatschappij fungeren en in haar commentaren reageren op conflictgeladen situaties die zij waarneemt in de samenleving. In de media, op het internet of in situaties waarop zij wordt geattendeerd.  Zij zet daarbij sociale media in om het debat te voeren.

DNM wil een platform bieden waarop kennis over conflictbemiddeling, Mediation, en conflictcoaching gedeeld wordt en toegankelijk is voor iedereen.

DNM wil door de activiteiten die zij organiseert en donaties die zij ontvangt een hulpfonds onderhouden van waaruit mediation en andersoortige conflictbemiddeling of -coaching kan worden ingekocht en aangeboden aan hen die de toegang daartoe ontberen.

DNM accepteert donaties in geld uitgedrukt, van iedereen uit de samenleving, maar blijft blijft neutraal en onpartijdig .

DNM accepteert donaties in uren uitgedrukt (beschikbare tijd) van iedereen die de doelen van DNM kan ondersteunen. DNM stelt de voorwaarde eerst voldoende expertise en correcte motivatie bij de donateur te kunnen vaststellen voordat de donateur onder de vlag van DNM zal worden ingezet.

 

Activiteiten:
 
DNM organiseert, leidt en begeleidt bijeenkomsten voor burgers, het bedrijfsleven en de overheid en introduceert mediation en andersoortige vormen van conflicthantering als educatieve methode binnen alle lagen van het onderwijs.
DNM verzorgt lezingen en workshops.
 
DNM manifesteert zich als intermediair tussen hen die mediation of andersoortige bemiddeling behoeven en goed opgeleide en gekwalificeerde aanbieders.
Voor haar activiteiten vraagt DNM aan de deelnemers of opdrachtgevers een bijdrage opdat zij haar doelen kan verwezenlijken.