Wat is Mediation?

Mediation lost conflicten op
 
Het grote verschil met advocaten en rechters is dat mediators geen standpunt innemen, geen oplossingen bedenken en geen beslissingen nemen. Dat doe je zelf. De mediator begeleidt je daarbij. Je werkt en denkt dus zelf actief mee en bepaalt de oplossing. Hierdoor is die vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. Mediators kiezen geen partij, maar blijven onafhankelijk en neutraal.
 
Uitgangspunt bij mediation: geheimhouding
 
In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens mediation wordt er gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, de vaststellingsovereenkomst of vaststellingscontract en zelfs voor de uitkomst van de mediation.
 
Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediators van De Nationale mediator. In het algemeen zijn er geen anderen zoals advocaten en adviseurs bij mediations aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als je het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaten of adviseurs behoren zich ook aan de geheimhouding te houden.

Uitgangspunten bij mediation: vrijwilligheid

Een mediation kan alleen starten als jij en de andere partij vrijwillig aan mediation willen meedoen. Je kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen, dat heeft ook geen zin omdat die anders zal mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld je werkgever of op doorverwijzing van de rechter) ben je niet verplicht om deel te nemen aan de mediation.
 
Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien dus ook wel voor jouw conflict. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken. Lees voor meer informatie over mediation verder op deze website. Je kunt ook overleggen met de mediationfunctionaris van de rechtbank of het gerechtshof (als je bent doorverwezen door de rechter) of met de mediator zelf.

Als je kiest voor mediation, zul je actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. Uitgangspunt is dat je samen de wens hebt om een oplossing te vinden voor het probleem.
 
Meer weten over mediation?
Bel ons voor een gratis adviesgesprek op 0182-602570 of neem contact met ons op via de contactpagina