Kosten van mediation en bemiddeling

Mediation en bemiddeling, juist in recessietijd!

Eén van de aantrekkelijke eigenschappen van mediation  en bemiddeling is dat het in de regel een conflict niet alleen beter, maar vooral ook goedkoper helpt beëindigen vergeleken bij andere vormen van conflictoplossing. In Nederland zijn er ruwweg drie standaardroutes die gevolgd kunnen worden als men een conflict wil oplossen, waarvan die via De Nationale Mediator met een prijs van
€ 47,50 per persoon per uur incl. BTW waarschijnlijk het voordeligst voor u uit zal pakken.
 
De klassieke route, is om via een brief van een advocaat, jouw grieven aan de ander kenbaar te maken om, vervolgens te escaleren en naar de rechter te stappen. Een advocaat kost gemiddeld € 180,00 ex BTW per uur per persoon t.o.v. €150,00 voor een mediator. Deze kosten worden ook doorberekend voor activiteiten waarbij je niet aan tafel zit, zoals het schrijven van een brief of gesprekverslag, de reistijd van de advocaat van en naar de rechtbank en het aanleggen en bijhouden van een dossier.
 
Waar men zich vaak onvoldoende van bewust is, is dat daarbij nog de kosten van de rechtbank komen, het zogenaamde griffierecht. 
Lees hier verder voor meer informatie.

Een andere route is het inschakelen van een arbitragecommissie. Hiermee kunnen de partijen de kwestie voorleggen aan een –vaak- gespecialiseerde commissie die na wikken en wegen een oordeel velt, waar alle partijen zich aan moeten houden. Deze weg wordt vaak in geschillen tussen leveranciers en aannemers in de bouwsector gebruikt. Het scheelt vooral tijd, maar kan behoorlijk in de papieren lopen. Een standaard arbitrage voor een bouwcommissie start bij € 3000,00 maar wordt uiteindelijk op het werkelijke bedrag afgerekend en kost vaak zomaar 25 duizend euro, maar de snelheid van de procedure kan een afweging zijn voor een groter bedrijf.
 
De financieel meest gunstige route is Mediation. Voor alle duidelijkheid; een mediator spreekt geen recht of maakt een keuze voor een specifieke partij, maar zorgt dat de partijen weer zelf met elkaar tot oplossingen kunnen komen. 
Na het tekenen van de mediationovereenkomst, waarin belangrijke zaken als geheimhouding, kosten en de inspanningsverplichting van de partijen worden vastgelegd, kan de mediator aan de slag. 
 
Stichting De Nationale Mediator wil mediation bevorderen
Zij hanteert daarom een zeer laag tarief van € 47,50 incl. de BTW per persoon per uur.
Een groot voordeel, vergeleken bij de andere routes, is dus dat jullie samen één mediator inzetten die jullie helpt in het vinden van wederzijdse belangen en oplossingen, hetgeen zoals uit onderzoek blijkt oplossingen biedt die beter stand houden omdat je ze zelf maakt en er dus achter kan staan. Sneller, beter en daarmee dus goedkoper.
Anders dan in de advocatuur, is het bij mediation gebruikelijk om de kosten te delen. Dat kan je samen namelijk afspreken. Zo kan bijvoorbeeld een ongelijke verdeling worden afgesproken die in de mediationovereenkomst wordt vastgelegd, bijvoorbeeld 25% voor de werknemer en 75% voor de werkgever, of 100% voor de werkgever.
Nu kan het gebeuren, zoals wij onlangs mochten meemaken, dat een zaak toch behoorlijk ingewikkeld is en de partijen kiezen om naast de mediator ook nog andere adviseurs in te schakelen. Dit vraagt trouwens toestemming, vooraf, van alle partijen, zie artikel 6.1 van het NMI reglement. Zo wilde partij A een advocaat als adviseur toevoegen en omdat het over geldzaken ging, schoven twee adviseurs van een bank aan bij het gesprek. Partij B wilde niet achterblijven, dus nam ook die een advocaat mee. Een voordat iedereen het in de gaten had kostte één uur overleg meer dan duizend euro!
Kortom, mediation kan een kostenbesparend middel zijn, maar let op dat jullie je niet toch weer laten verleiden om de regie aan anderen uit handen te geven. Het doel van mediation is namelijk dat je zelf aan het roer zit!
De mediator helpt de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen en dat er geen onnodige dure uren worden gemaakt. Dat er op één of ander punt specialisten, adviseurs of advocaten worden ingeschakeld is soms aan te raden, maar jullie zijn dan al in gesprek en met de oplossing bezig en niet aan het uitvinden wie er 'gelijk' heeft.
Tenslotte heeft mediation het bijkomende voordeel dat de relatie na het conflict (zowel zakelijk of bij een echtscheiding) verbeterd is en de partijen in de toekomst effectiever met elkaar omgaan! Dat is natuurlijk aan te raden als er bijvoorbeeld kinderen in het spel zijn, of je weer verder met elkaar gaat samenwerken.
 
Contact
Neen contact met ons op via het contactformulier, of bel 0182-602570