Aanbevolen

Onderstaande sites over mediation, conflicthantering en bemiddeling,
worden door De Nationale Mediator van harte aanbevolen.
 

Het Nederlands Mediation Instituut (NMI) is de onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland. Het NMI biedt een duidelijke standaard naar de markt.

Het NMI voorziet in Reglementen en Modellen, een door de Markt en de Rechtspraak erkend register van mediators, promoot mediation en onderhoudt contacten met relevante instellingen, bedrijven en overheden. Daarnaast is het NMI een professioneel, ondersteunend bureau dat naast de uitvoering van het kwaliteitsstelsel dagelijks voorlichting en ondersteuning biedt aan gebruikers van mediation en aan mediators. Klik op het plaatje om naar de site te gaan.
 

Bij De Nationale Ombudsman kun je een klacht indienen over de overheid. De Nationale ombudsman is een onafhankelijke functionaris die klachten van burgers over onbehoorlijk overheidsoptreden behandelt. Hij of zij wordt in Nederland benoemd door de Tweede Kamer voor een termijn van 6 jaar.
 
Klachten over het optreden van bestuursorganen van decentrale overheden worden sinds 
1 januari 2006 ook behandeld door de Nationale ombudsman, tenzij het bestuursorgaan heeft besloten tot aansluiting bij een andere ombudsvoorziening. De Nationale ombudsman behandelt alleen klachten over individuele zaken waarvoor geen beroep bij de rechter mogelijk is. 
 

 
Op deze site van de rechtbanken vind je allerlei informatie over rechtspraak. Over als je een rechtzaak wilt beginnen, de kosten maar ook uitspraken in ander zaken.
 
 
Klik op het plaatje om naar de site te gaan.
 
 

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) is de onafhankelijke beroepsvereniging en vakbond van rechters en officieren van justitie in Nederland. Het NVvR-rapport Alimentatienormen (ook wel genaamd de ‘Tremanormen’ of het ‘Tremarapport’) bevat normen en richtlijnen, die rechters kunnen toepassen bij de invulling van de wettelijke begrippen draagkracht en behoefte bij het vaststellen van alimentatie. Met het rapport wordt beoogd de rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid te bevorderen en de acceptatie bij de rechtzoekende van de beslissing van de rechter te vergroten. 
 

 

 


Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.
 
Bij conflict speelt vaak een financieel discussiepunt. Bij echtscheiding is dat zeker het geval, omdat in het financieel belang van de kinderen en de of de partner besproken dient te worden. Men noemt dat alimentatie. Ook dienen ouders een ouderschapsplan op te stellen en dat vast te leggen in een convenant. Wat is de waarde van de inboedel en hoe wordt die verdeeld? Allemaal zaken waar de Nationale Mediator je bij kan helpen.
 
Klik op het plaatje om naar de site te gaan.
 
 
 
 

Wanneer je een conflict wilt oplossen, is het goed om te weten wat het verschil is tussen de huidige en toekomstige financiële situatie. Een gecertificeerd financieel planner maakt dat voor je op verschillende manieren inzichtelijk. Er is namelijk nooit één oplossing, maar wel één die het beste bij jou past.
 
 Klik op het plaatje om naar de site te gaan.