Het platform‎ > ‎

Het ManagementTeam (MT)

Het managementteam (afgekort MT) valt direct onder het bestuur van Vereniging MUST en houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen het platform.
De leden van het MT vertegenwoordigen de stem van de alumni binnen MUST.

Enkele taken van het MT zijn:
  • Het verbinden van MUST alumni in algemene zin;
  • Het organiseren van activiteiten voor alumni;
  • Het organiseren van trainingen voor alumni en MUST-leden.