เปิดโปง Firewall Hardware


FIREWALL HAREWARE ไม่มีจริงในโลกนี้ 

ทุกอย่างทำจาก SOFTWARE เขียนขึ้นมาทั้งสิ้น

เป็น COMPUTER แบบที่ เราใช้งานกันทุกวันนี้

เพียงแต่ FIREWALL ที่บอกว่าเป็น HARDWARE

บางรุ่น เน้น ว่า บางรุ่น จะมี  ASIC CHIP  ซึ่งจะเป็น

การทำงาน ของ ASIC CHIP โดยตรง เป็นการ เสริมการ

ทำงานของ CPU หลัก โดยจะทำงาน ส่วน ถอดรหัส 

คือ SSL , VPN ทำให้การทำงานเร็วกว่าปกติ ในส่วน

การถอดรหัส  แต่ไม่มี  ASIC CHIP ก็ใช้งาน ได้ 

แต่ช้าลง และ บางรุ่น เป็นรุ่นเล็ก ก็ไม่มี ASIC CHIP 

  สำหรับ งานที่ ไม่ได้ มีการ ถอดรหัส จะไม่ต่างจาก 

FIREWALL ที่เป็นแบบ SOFTWARE ใดๆ เลย 

เพราะ มันจะเหมือนกัน  ทุกอย่าง 

         ข้อ สังเกตุ  FIREWALL HARDWARE ดูทุกยี่ห้อ 

จะไม่มี  ยี่ห้อใด ใช้ CPU ของ INTEL เพราะ จะดูว้่า เป็น PC

อีกข้อ คือ ความเร็ว CPU ไม่มากมาย หากนำไปเทียบกับ

PC ซึ่ง มี ความเร็ว และ MEMORY มากมาย ถึงไม่มี 

ASIC CHIP ก็ไม่ช้ากว่า และ ยิ่งไม่มี การถอดรหัส 

ยิ่ง เร็วกว่าหลายเท่าตัว

       ปัญหา ของ FIREWALL มาจากการ SETUP ไม่เป็นมากกว่า

ตัวเครื่อง ว่า จะ ใช้ แบบ CPU INTEL หรือ CPU ค่ายอื่นๆ
Comments