บริษัท พรซอฟท์ จำกัด ฝ่ายขาย 02-4875180 , 09-0624-2685 , 085-9098780

ผู้นำ VPN ADSL / 4G ไม่ FIX IP  ,  อบรม VPN    ,  VMWARE  vSphere Hypervisor ESXi 6.5

FIREWALL PFSENSE  ตาม พรบ, เดินสาย FIBER OPTICS , แผ่นสอน NETWORK