เขื่อนลำแซะ(1)...ครบุรี โคราช

31-May-2009

 วัตถุดิบที่เป็นอาหารมื้อเย็นของเรา

 อาหารเย็นของเรา
  1. ทอดปลา
  2. ลาบปลา
  3. ต้มปลา
  4. น้ำพริกพุงปลา

01-Jun-2009

 ทางไปตกปลากะสูบ..ครับพี่น้อง
 เขาแหละ...ที่ทำได้...วันของเขาจริงๆ...สุดยอด

 ที่ตกได้...ชัดๆ เลย...เยอะมักมาก
 ขนาดครับพี่น้อง...LEO ยังเรียกน้องเลย...555
 นี่แหละที่เราได้มา ของ 4 ขุนพล
Comments