Επανέναρξη λειτουργίας ΑΜΚΕ Ελευθερίας


Το καταστατικό της ΑΜΚΕ “Ελευθερία”, υπό τη νέα δομή της, ορίζει επακριβώς ποιοι είναι οι σκοποί της που επιβάλλεται να γνωρίζουν όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη της.

Προσωπικές ερμηνείες δεν γίνονται αποδεκτές, εφ’ όσον, πριν αποφασίσει κάποιος να γίνει μέλος, μπορεί να θέσει ερωτήματα, να πάρει απάντηση στις τυχόν απορίες του και να ενημερωθεί πλήρως για τους διαφανείς σκοπούς της.

Κεκαλυμμένα στοιχεία των μελών ή τυχόν κρυφές ατζέντες, από τη στιγμή που έχουν πάρει την απόφασή τους να εγγραφούν ως μέλη, είναι αυτονόητο ότι συνεπάγονται άμεση  διαγραφή από το μητρώο της ΑΜΚΕ “Ελευθερία” χωρίς δυνατότητα επανεγγραφής. Στο παρελθόν, τέτοια μέλη προκάλεσαν πολλάκις προβλήματα, με το πρόσχημα μιας ψευτοδημοκρατικής αντίληψης, η οποία οφειλόταν αποκλειστικά σε καιροσκοπισμό.

Ασυνέπεια ή αδιαφορία των μελών, σχετικά με τις υποχρεώσεις ή τις δεσμεύσεις τους, επίσης συνεπάγεται διαγραφή, αφού είναι αυτονόητο και σαφές σε όλους ότι τίποτα δεν μπορεί να δρομολογηθεί χωρίς την απαραίτητη σοβαρότητα και επίγνωση του χρόνου που απαιτείται για την επίτευξη των υψηλών στόχων της ΑΜΚΕ “Ελευθερία”