DEMODEF 


DETECŢIA ŞI MONITORIZAREA DEFICIENŢELOR SOMATICE ŞI PSIHO-COMPORTAMENTALE LA COPIL ŞI ADOLESCENT (vârsta între 10 - 18 ani). STUDIU PILOT 

Proiect C-D CEEX - Contract de finanţare nr. 106/2006 ANCS

M.Ed.C.T. - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

COORDONARE PROIECT

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti

http://www.univermed-cdgm.ro/

Coordonator proiect,

Prof. dr. Adriana Sarah Nica

 E-mail:adisarahnica@yahoo.com

PARTENERI CERCETARE

P1: Institutul Naţional de recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie

http://www.inrmfb.go.ro

Responsabil proiect,

Conf. dr. Delia Cinteză

 E-mail: inrmfb@go.ro

P2: Institutul Naţional de  Medicină sportivă

Responsabil proiect,

dr. Ileana Anca Gurău

 E-mail: ortansa-doc@yahoo.com

P3: Centrul de Cercetări antropologice

Responsabil proiect,

dr. Cristiana Susana Glavce

 E-mail:franciscrainer@yahoo.com

P4: Universitatea din Bucureşti

http://www.unibuc.ro 

Responsabil proiect,

Conf. dr. Alexandra Colojoară

 E-mail: acolojoara@fmi.unibuc.ro

P5: Laboratorul de Informatică Medicală

Responsabil proiect,

Acad. dr. Virgil Enatescu

 E-mail: virgilenatescu@yahoo.com 

 

MANAGEMENT

 [Detalii]

 REZULTATE

 [Detalii]

 

 FORUM DEMODEF

 [LINK]

 Manifestări ştiintifice

 [Detalii]

VRRM2007 [Anunţ]

 

 Realizare Web site DEMODEF

Conf. dr. Marin Vlada

Universitatea din Bucureşti 

E-mail: marinvlada@yahoo.com

(c) Conf. dr. Marin Vlada, Universitatea din Bucuresti, utima actualizare: iunie 2008

www.univermed-cdgm.ro

Prezentarea rezultatelor - Detalii | Link, Link1  (.pps)

1. ARIA TEMATICĂ / DOMENIUL CERCETĂRII 

 Optimizarea serviciilor de sănătate pentru cetăţenii europeni

Transpunerea rezultatelor clinice in practica medicala. Urmarind intelegerea procesului de decizie clinica si modul de a transfera rezultatele cercetarii clinice in practica medicala in mod deosebit in cazul specific al copiilor, femeilor si populatiei imbatranite

  

2. MOTIVAŢIILE CERCETĂRII

 [Detalii]

 

3. NIVELUL CERCETĂRII PE PLAN NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL 

 [Detalii]

 

4. OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE 

 Detectia si monitorizarea deficientelor somatice si psiho-comportamentale la copil si adolescent (varsta intre 10 - 18 ani) in vederea realizarii unui  studiu pilot care sa determine modificare perceptiei si responsabilizarea tuturor resorturilor implicate in procesul complex de crestere si dezvoltare al copilului si adolescentului, pentru o generatie de adulti tineri sanatosi.

[Detalii

 

5. PREZENTAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNICĂ

gradul de noutate şi de complexitate;  metodologia şi tehnicile care vor fi utilizate, instrumente, echipamente, software, contribuţia fiecărui partener

 [Detalii]

 

6. JUSTIFICAREA CERCETĂRII

cercetarea si rezultatele studiului vor oferi o imagine clara, concreta, asupra dezvoltarii fizice si deficientelor fizice si psiho-comportamentale ale tinerei generatii

 [Detalii]

 

7. ETAPELE CERCETĂRII / SCHEMA DE REALIZARE

etapele studiului, activitatile si responsabilitatile stiintifice ale partenerilor; esalonarea teoretica si practica a cercetarii

 [Detalii]

 

8. VALORIFICARE ŞI DISEMINARE

Impactul studiului este imediat si de perspectiva, cu urmari privind scaderea morbiditatii generale si cresterea adaptarii la eforturile vietii moderne

 [Detalii]

 

9. PLANUL DE REALIZARE A CERCETĂRII

elementele referitoare la resursele financiare şi materiale necesare realizarii proiectului

 [Detalii]

Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti