Αρχική σελίδα

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μου! 

Είμαι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Επιχειρήσεων και Λογιστική".
Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζουν στα πεδία της οικονομικής των επιχειρήσεων και της χρηματοοικονομικής λογιστικής, ανάλυσης και διαχείρισης των επιχειρήσεων. (http://application.econ.upatras.gr/melhdep/tzelepis/)

Για περισσότερες πληροφορίες περιηγηθείτε μέσω των επικεφαλίδων.