Over Lucasorde‎ > ‎

Missie en doel

Op de markt van welzijn en geluk wordt genezing van vele kanten aangeboden. Het is goed dat aanbod kritisch te toetsen, want gezondheid is meer dan afwezigheid van ziekte (verschijnselen). Het gaat om herstel van relaties in de Schrift. De relatie tot de schepping, tot anderen en de relatie tot onze Schepper. Binnen de Lucasorde zien we het als onze eerste opdracht mensen te laten delen in de vrede – sjaloom! – van Christus. Dat betekent oog voor elkaar, werken aan de kwaliteit van de onderlinge gemeenschap, voorbede voor elkaar. Want het leven in de gemeente mag geen eenzaam avontuur zijn, maar is bedoeld als vindplaats van vreugde en heil.

Professioneel of vrijwillig betrokken bij pastorale of (medische) zorg, willen we van elkaar leren en elkaar inspireren. Onze ‘orde’ is geen kloostergemeenschap, maar we zien het wel als onze opdracht samen de opdracht tot genezing – in samenleving en eigen geloofsgemeenschap – te doordenken en praktiseren. Juist in een tijd waarin er veel surrogaat op de markt is, is het goed samen op te komen voor de heelheid die Christus biedt.

De liturgie voor ziekenzalving, die in 2004 in het dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland een plaats kreeg, hebben wij verwelkomd als vrucht van ons pleidooi voor het herstel van sacramentele aandacht voor de zieke.