Onderstaand de gegevens die voor de ANBI status verplicht zijn weer te geven

Naam instelling Nederlandse Lucasorde
RSIN/fiscaal nummer 8152 89 935
Kamer van Koophandel Haaglanden: nummer: 41150680
Contactgegevens Secretariaat: Mw G. Helder - de Zoete
(033) 246 52 75
trudyhelder@solcon.nl
Internet www.lucasorde.nl
E-mail lucasorde@gmail.com
Doelstelling Doel is de Dienst der Genezing weer een volwaardige plaats te geven in de Gemeente van Christus.
Beleidsplan download
Bestuur
Voorzitter: ds J.P. Helder
Secretaris: mw T. Helder - de Zoete
Penningmeester: ds L.J. Scholten
lid: mw P. Zonnenberg - Kats
lid: dhr J. van Eerbeek
lid: dhr B. van de Pas
lid: mw J. Zondag
Beloningsbeleid
Niet van toepassing; bestuur & leden ontvangen geen beloning
Wel worden gemaakte onkosten vergoed.
Verslag uitgevoerde activiteiten download verslag ledenvergadering
Financiële verantwoording download financieel overzicht