Onderstaand de gegevens die voor de ANBI status verplicht zijn weer te geven

Naam instelling Nederlandse Lucasorde
RSIN/fiscaal nummer 8152 89 935
Kamer van Koophandel Haaglanden: nummer: 41150680
Contactgegevens Secretariaat: Mw G. Helder - de Zoete
Stationsweg 396
3925 CB  Scherpenzeel
(033) 246 52 75
trudyhelder@solcon.nl
Internet www.lucasorde.nl
E-mail lucasorde@gmail.com
Doelstelling Doel is de Dienst der Genezing weer een volwaardige plaats te geven in de Gemeente van Christus.
Beleidsplan download
Bestuur
Voorzitter: Ds R. van Essen
Secretaris: mw T. Helder - de Zoete
Penningmeester: dhr. B. van de Pas
lid:  Ds. L. Scholten
lid: mw. P. Zonnenberg - Kats
lid: dhr. J. van Eerbeek
Beloningsbeleid
Niet van toepassing; bestuur & leden ontvangen geen beloning
Wel worden gemaakte onkosten vergoed.
Verslag uitgevoerde activiteiten download verslag ledenvergadering
Financiële verantwoording download financieel overzicht