Lucasordedag, zaterdag 12 oktober in Amersfoort, Ichthuskerkht zonder titel

Geplaatst 4 sep. 2019 06:01 door Lucas Orde

Een open dag voor degene met belangstelling voor dienst der genezing. Zaterdag morgen spreekt Mirjam Dirkx over : 'Dat doet goed...God ontmoeten in gebaar en beweging' over de rol van aandacht in bidden en voorbede. ’s Middags voorbededienst.

10:00 Ontvangst koffie/thee, 10:30 begint programma tot uiterlijk 16:00 uur.

Kosten 10,00 Eur (incl. lunch) – Graag opgeven bij trudyhelder@solcon.nl
IBAN NL26INGB0001720720 t.n.v. Stichting Ned. Lucasorde, Gouda

Conferentie 2019 nieuws

Geplaatst 17 mrt. 2019 07:14 door Lucas Orde

Het programma is rond: Maandag 24 juni - vrijdag 28 juni 2019, in het Bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt.  Folder en nieuwsbrief worden binnenkort verzonden.
Externe sprekers zijn: 
* Ds. Pieter Oussoren; Hij is bekend geworden door de ‘Naardense Bijbel’, die breed waardering heeft geoogst.
* Rabbijn Marianne van Praag, Rabbijn liberaal Joodse ge-meente te Den Haag. Zij haalde in 2008 haar semicha van de rabbijnenopleiding aan het Levisson Instituut. Sinds de installatie-dienst op 12 juni 2012 is zij rabbijn van de LJG Beth Jehoeda.
* Dr. Hanna Rijken; theoloog en musicus. O.a. docent aan het Rotterdams Conservatorium (Codarts); Predikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk in Nederland

Maandag 24 juni
    16.00-17.00 Aankomst
    19:30 Opening conferentie, kennismaking
Dinsdag 25 juni
    08:00 Ochtendgebed
    10.00 Van lezend bidden naar zingend bidden, Jacques Helder
    14.30 Over verhalen, Marianne van Praag; De Joodse traditie kent vele verhalen, die de kern van het leven weergeven zonder                 expliciet te zijn (dit noemen we midrasj).
    19:30 O Praise ye the Lord / Zingt volop Gods lof! Met Hanna Rijken; over het zingen van Anglicaanse hymns in Nederland.
Woensdag 26 juni
    08:00 Ochtendgebed
    10.00 Engelenzang uit Engeland, Pieter Oussoren; over de vertaling van de Psalmen voor Anglicaanse zangwijze.
    14.30 Ledenvergadering, Rembrandboeken met creatieve schrijfopdrachten
    19.30 Thomasviering, met voorbeden - zoekend op weg, met hulp van symbolen, rituelen en muziek
Donderdag 27 juni
    08:00 Ochtendgebed
    10.00 Israëls Psalmen: medicijn voor lijf en ziel, Rob van Essenv n.a.v boek ‘Jewish healing of the Psalm’ van rabbijn Joshua                 Haberman
    14:30 Keuze: Workshop mozaïek à la Gaudi door Jacqueline de la Rie óf Emmauswandeling
    19.30 Film Les Choristes
Vrijdag 28 juni
    08:00 Ochtendgebed
    10.00 Slotviering met ziekenzalving
    12.30 Gezamenlijke afsluitende lunch
    14.00 Vertrek

Meer informatie, binnenkort op deze site en bij secretariaat

open Lucasordedag 13 oktober 2018

Geplaatst 10 sep. 2018 08:14 door Lucas Orde

Thema: Psalmen voor Nu
Liederen ter heling voor pelgrims onderweg m.m.v. Sergej Visser (één van de muzikanten van Psalmen voor Nu)
Zaterdag 13 oktober 2018
Amersfoort, Ichthuskerk
Graag opgeven, zie hieronder.

09:30 Ontvangst met koffie en thee
10:00 Opening
10:15 Workshop: Psalmen voor Nu, met Sergej Visser
11:30 Koffiemoment
12:00 Lucasorde waar staan we voor
12:30 Middagpauze: eenvoudige broodmaaltijd aangeboden door de Lucasorde (voor wie zich hiervoor heeft opgegeven)
14:00 Voorbededienst: voorganger ds Jacques Helder
15:30 Ontmoeting en vertrek (thee/koffie)
16:00 Sluiting

Opgave: De dag is helemaal verzorgd (koffie/thee en lunch) en kost 10:00 Euro.
Opgave (incl. betaling) vóór 5 oktober 2018. Het banknummer is IBAN NL26ING-B0001720720 t.n.v. Stichting Ned. Lucasorde, Papendrecht.
Informatie: (033) 246 52 75; e-mail: trudyhelder@solcon.nl; en op www.lucasorde.nl
Bereikbaarheid: De Ichthuskerk is een kerkgebouw aan de Grote Haag 154, 3811 HJ te Amersfoort. Ze is in gebruik bij de Christelijk Gereformeerde kerk. Parkeren: Borden Parkeergarage Koestraat volgen.

Programma conferentie is bekend

Geplaatst 19 apr. 2018 08:54 door Lucas Orde

Met het thema: "Kracht om te genezen" houden wij onze conferentie in Helvoirt. De folder wordt op dit moment verspreid en het programma komt binnenkort op de site te staan. In de bijlage van dit nieuws is de folder te downloaden. Bekende sprekers zijn o.a. Mart-Jan Paul en Gerrit Vreugdenhil. Meer informatie bij het secretariaat - zie het kopje contact

Bijzondere dag 14 okotber - reserven in uw agenda

Geplaatst 18 aug. 2017 05:22 door Lucas Orde

Op 14 oktober neem Rob van Essen afscheid als voorzitter van de Lucasorde, Jacques Helder neemt het "stokje" over. We maken hier een bijzondere dag van: 's morgens een viering (met de bevestiging van een nieuw lid!); 's middags de wisseling van het voorzitterschap, uiteraard van beide een "woord", de presentatie van het nieuwe boek van Rob van Essen en een receptie tot slot. De middagmaaltijd is voor rekening van de Lucasorde: hiervoor graag aanmelden (secretariaat: trudyhelder@solcon.nl - of 0332465275). Van harte welkom!

1-5 of 5