Locatie:
Anglicaanse Kerk
Ary van der Spuyweg 1
Den Haag

Aanvang 10:30 (vanaf 10:00 koffie)

Programma 14 oktober 2017

U bent van harte uitgenodigd om deze dag samen mee te maken.
10:00 Ontvangst met koffie en thee
10:30 — 12:00 Voorbededienst en bevestiging nieuwe leden
 
middagpauze: eenvoudige broodmaaltijd aangeboden door de Lucasorde (voor wie zich hiervoor heeft opgegeven)
 
13:00 Ontvangst middaggasten
13:30 Welkom in dit huis van geloof en gebed.
14:00 “De dienst der genezing in Nederland: van ongepast tot salonfähig” door dr. Harmen U. de Vries
14:45 ds. Jos Aarnoudse neemt het nieuwe boek van Rob van Essen ‘Zegenen en Zoenen’ in ontvangst. Jos Aarnoudse is voor de PKN voorzitter van de werkgroep Pastoraat en Gezondsheidszorg.
15:15 Komende en gaande man
 
16:00 Informele receptie