Presentació


Mestra d'anglès de Primària des de 1999 i professora associada a la UIB dels estudis de Mestre des de 2006/07.  Des del present curs 2009/10 començ a donar l'àrea de Bases Didàctiques i Disseny Curricular dels nous estudis de Grau d'Educació Infantil de la UIB. I és en aquest nou marc que intent impulsar la realització d'un e-portafoli d'estudis a partir del qual els alumnes recullin les evidències del seu aprenentatge per arribar a ser mestres i aprenents d'educació al llarg de la vida.
Els alumnes començaran en bloc però l'ideal és que arribin a la relització del seu propi PLE com entorn personal d'aprenentatge. El camí per recórrer és llarg però s'ha de començar en les primeres passes.
Aquest PLE només preten ser un exemple a superar, en cap cas, a imitar.


WEB EN CONSTRUCCIÓ.
ENCARA NO TENC GENS CLARA L'ESTRUCTURA DEFINITIVA!