Introducció

Actualment, tots som coneixedors de l'avanç de les noves tecnologies i el que això ha provocat en la metodologia d'estudi. 

Des d'un principi, l'única manera d'obtenir un títol acadèmic era mitjançant l'assistència a classe del curs en qüestió, fet que impossibilitava estudiar i treballar al mateix temps; però darrerament, i gràcies a l'eina del Moodle, l'educació a distància està en auge, ja que a més de donar-te la opció de programar-te les teves pròpies hores d'estudi i portar el ritme que més et convengui, et permet obtenir una titulació que no sigui impartida en la teva zona geogràfica més propera. Un altre avantatge dels estudis a distància és que solen ser més econòmics que els estudis presencials, i en temps de crisis, moltes persones es decanten per aquesta opció.

Però ara, s'ha fet un avanç important en aquest sentit, a causa de l'arribada dels MOOC (Massive Open Online Courses). En aquesta pàgina, s'intentarà recopilar la màxima informació per conèixer què són els MOOC, on podem trobar una gran varietat d'ofertes i quin tipus de cursos ens ofereixen, destacant els seus avantatges per treure'n el màxim profit.