Andere hobby‎ > ‎Onze honden‎ > ‎

Mimosa

Mimosa

In 2003 heb ik Mimosa gekocht, het was( en is nog steeds) een hele leuke hond.

Ze ontwikkelde zich prima op alle punten! Ben met haar gaan showen en ook dat deed ze prima, ze is Nederlands Kampioen geworden, Na wat overwegingen ben ik ook met haar gaan fokken, en heeft ze haar eerste nest op 8 December 2005 gehad, 7 pups allen gezond, 2 van deze pups bleken kort haar te zijn, dit heb ik in eerste instantie niet gemerkt daar het bij mij niet bekent was dat er ook kortharige varianten geboren konden worden, maar naar nu blijkt komt dit vaker voor, de pups krijgen geen baart en snor en ook op de poten komt nagenoeg geen krullend haar, maar verder zijn het gewoon echte lagotti. Op onze site, van de vereniging staat hier een heel artikel over!

Dit komt omdat 15 to 20 jaar geleden er ook nog andere rassen werden in gekruist. Het ging de fokkers  alleen maar om de truffel zoek en als de hond van de buren een bijvoorbeeld een spaniël was die dit ook heel goed kon dan kruiste ze hun lagotti met deze hond, vandaar dat er om deze reden af en toe nog kortharige lagotti geboren worden.

Het jaar hierop heeft ze nog een nest gehad dit keer van een andere reu met als resultaat 8 pups, tijdens de zoog periode kwam naar voren dat er iets niet klopte met de coördinatie van Mimosa , de eerste dagen na de bevalling laat ik ze alleen in de tuin hun behoefte doen, maar na een dag of 10 neem ik ze mee naar het grasveld achter ons huis, daar viel ze om en kon bijna niet meer op haar benen staan, ik schrok me wezenloos, dacht in eerste instantie aan epilepsie maar ze was volledig bij haar positieve en had een goede pupil reactie.( ik weet iets van epilepsie daar ik met mijn vorige beroep hier veel mee te maken heb gehad)

Na diverse bezoeken in dat jaar en de jaren daarop  aan diverse dierenartsen en na diverse conclusies van evenwichtstoornis tot huntingdog  dicease  ( een soort suiker tekort na hard werken) zijn we nog niet veel verder

Ik ben met haar uiteindelijk bij dokter P Mandigers terecht gekomen, maar na haar bloed voor alles wat maar mogelijk was te hebben onderzocht en urine naar Amerika te hebben gestuurd en zelfs een hart filmpje te hebben laten maken blijft het mysterieus wat ze heeft. Nu ruim duizend Euro armer zijn we niet veel verder.

Ik heb wel ontdekt dat het in het cerebellum zit, dit zijn de kleine hersens die de  coördinatie  regelen.

Hier is wat mis en dit wordt ook langzaam steeds erger, je moet het zo zien het lijkt alsof ze de hele dag dronken is het gaat steeds een beetje slechter met haar, ze valt u regelmatig als ze een snelle onverwachte beweging wil maken, als ze zit of ligt met haar hoofd omhoog gaat deze heen en weer, ze legt dan ook snel haar hoofd neer of ergens tegen aan, ook staan doet ze met wat steun, ze leunt vaak tegen de bankt o.i.d. aan.

Gelukkig is er verder niet ziek van ze eet drinkt en speelt ook zwemmen gaat nog prima! ( gelukkig!)

Ik heb al contact gezocht met diverse rasverenigingen in europa, maar nog niemand heeft dit bij de hand gehad of is er bekent mee.

Ze is op JE ( Juveniele Epilepsie) getest en is hier vrij van!

Uiteraard ga je op internet neuzen en google je heel wat af, op youtube heb ik een filmpje ontdekt van een hond die vergelijkbare symptomen heeft  ( breton ataxia) hier zijn een stuk of 5 filmpjes van en het is een Epagneul Breton een Frans spanielen ras, dit ras is ook in gekruist in de lagotti het is dus zeer wel mogelijk dat het daar vandaan komt.

Ook ben ik er achter gekomen dat deze ziekte bij meerdere rassen (o,a,  Amerikaanse staffortshire terrier, Spinone italiano) voorkomt maar meestal in het eerste levensjaar en is het verloop veel heftiger en sneller, zelfs bij paarden,( Arabisch volbloed) komt het voor, alleen bij de Breton Epagneul komt het op latere leeftijd voor en is het verloop langzamer en worden de honden ouder. Maar uiteindelijk kan ze straks niet meer lopen en zullen we de beslissing moeten nemen om haar te euthanaseren, Mijn mening is dat een hond een hondwaardig bestaan moet hebben en ze zelfstandig moeten kunnen bewegen, op dit moment is dit nog niet aan de orde , maar hoe lang het nog gaat duren kan ik niet zeggen, de wil om te blijven lopen is nog zeer sterk, en ik hou haar in een goede conditie door haar vooral veel te laten zwemmen wat ze graag doet, wel merk ik dat te lang bewegen niet meer gaat een klein half uurtje langs het strand en hierbij zwemmen gaat nog, al merk ik dan wel dat ze daarna niet meer in de auto kan springen en ik haar nu een’ kontje’ moet geven.

Ik hoop met hart en ziel dat Mimosa de enige en laatste hond in ons ras is die deze ziekte heeft.

Mocht u toch na dit gelezen te hebben en dit herkennen bij een lagotti dan hoor ik dit graag.

Er staan van Mimosa filmpjes op youtube, zoeken op cerebellaire ataxia bij de lagotto.  http://www.youtube.com/watch?v=R_I8phXxo6g

Binnenkort maak ik weer nieuwe filmpjes om te vergelijken.

 

Mimosa woont tegenwoordig bij mijn vader en moeder het is daar rustiger voor haar, dit omdat Kika haar vreemde gedrag niet kan plaatsen. Vergelijk het maar met een vreemde die dronken is en steeds tegen je aan loopt. dit zul je niet fijn vinden, maar Mimosa kan hier natuurlijk niets aan doen. Mijn vader en moeder zijn heel blij met haar en Mimosa met hun, ze geniet zolang het nog kan, alhoewel ze wel steeds instabieler wordt!
 Mimosa geboren 23-03-2003 /16-07-2013Helaas hebben we Mimosa in moeten laten slapen het ging niet meer, dit is gedaan in Utrecht, bij Dr.  P Mandigers, er is autopsie gedaan op haar en hier is komen vast te staan wat we al vermoeden dat ze dus echt een cerebellaire Ataxia heeft, dit is waarschijnlijk erfelijk, er wordt nu naarstig gezocht naar een test ( DNA ) om de honden te kunnen laten testen zodat er hierdoor geen zieke honden meer geboren worden! Ik hoop dat haar ziekte niet voor niets is geweest! Mimosa je was een super lieve hond. we hebben van je genoten! Rust zacht we blijven aan je denken!Mimosa

 

I bought Mimosa in 2003, she was (and still is) a wonderful dog.

She developed well in every way! I started showing her and she did very well, she became a Dutch Champion. After some deliberation I decided to breed with her. She had her first litter on the 8th of December 2005 consisting of 7 healthy pups, 2 of which turned out to be “short coats”. I did not realise this at first as I did not know of this condition within the breed, but now it seems to occur more often. These pups did not develop a beard and moustache and on the leg they had hardly any curly hair but for the rest they were normal Lagotti. On our (Dutch) club homepage there is an article about this anomaly.

This happens because some 15 to 20 years ago the Lagotto was cross bred with other breeds. The breeders were only breeding for good truffle hunting qualities so if the next door neighbour had a spaniel that had these qualities they would breed it to their good truffle hunting Lagotto. Hence every now and then short haired Lagotti are born.

The next year Mimosa had another litter from a different stud which resulted in 8 pups. During the nursing time we started to notice that something was not right with Mimosa’s coordination. The first few days after the birth I only let her into the back yard to do her business, but after about 10 days I took her to a field behind our house where she fell over and could hardly get back up again. I nearly died of fright, my first thought was that she had epilepsy but she was totally conscious and had good pupil reactions (I know a bit about epilepsy as I had to deal with this in my previous work)

 

After much research that year and in the following years with different vets and after varying conclusions from balance problems to hunting-dog disease (a kind of glucose shortage after hard work) we were still none the wiser.

I finally ended up at Doctor P Mandigers. But after multiple blood tests for anything and everything, sending a urine sample to America and even having a film made of her heart it was still a mystery as to what she had. We were now a thousand Euros poorer and still no closer to an answer.

I eventually discovered that it was in the cerebellum, this is a small part of the brain that controls coordination.

Something is wrong there and it is slowly getting worse. It is as if she is drunk all day, continually getting a bit worse. She now regularly falls over if she tries to make a fast unexpected movement. If she sits or lies with her head up, it constantly moves from side to side. She now quickly opts to lay her head down or against something. When she is standing she looks for support, for example she will lean against the couch.

Thankfully she is healthy in every other way. She eats and drinks, plays and even swims just fine!    

I have contacted different breed clubs in Europe but no one has come across this problem yet.

She has been tested for Juvenile Epilepsy with the result as “free”.

 

Naturally I started to search on the internet. On YouTube I found a video of a dog that had similar symptoms (Breton ataxia). There are about 5 videos of the Epagneul Breton (French Brittany Spaniel) a breed that has also been breed into the Lagotto so this could likely be where it was inherited.

I discovered that this disease is known in other breeds (American Staffordshire Terrier, Spinone Italiano) but generally it occurs in the first year and progresses more rapidly. It can even occur in horses (Arabian pureblood). Only in the Brittany Spaniel does it start at a later age, develop much more slowly and the dogs reach an older age.

Eventually Mimosa will no longer be able to walk and we will have to make the decision to euthanize her. My belief is that a dog should have a dog-worthy life where they are able to walk by themselves. At the moment this is still the case, but for how long no one knows. Her will to walk is strong and I keep her in good condition by especially getting her to swim, something she loves to do. I have noticed that her stamina has lessened and a half hour beach walk and swimming is more than enough. Once back in the car she does not have the strength to jump in so needs a helping hand.

I hope with all my heart that Mimosa is the only Lagotto with this disease.

Should you read and recognise this in your Lagotto please contact me.

There are videos of Mimosa on YouTube. Search for cerebellaire ataxia in the Lagotto  http://www.youtube.com/watch?v=R_I8phXxo6g

http://www.youtube.com/watch?v=no3SMaDjhQM&feature=related

 

 

These days Mimosa lives a more peaceful life with my parents since Kika finds it hard to deal with Mimosa’s strange coordination. It is kind of like living with a strange drunk person that keeps on walking into you, you would not enjoy that either despite that they can’t help it. My parents are very happy with Mimosa and will enjoy her for as long as Mimosa is able.

Mimosa born 23-3-2003 died 16-07-2013 We received the message that she had  a cerebaillere ataxia! We shal mis her!!!