Andere hobby‎ > ‎Onze honden‎ > ‎

Gezondheid

 
Als je wilt fokken met je hond dan moet je voldoen aan de gestelde gezondheid eisen en fokregels van de ras vereniging  of www.lagotto.nl  en aan de Raad van beheer.
Op de site van de Lagotto Romagnolo club  vind u de gezondheid eisen van ons ras! 
Uiteraard ben ik lid van deze vereniging
 
Gezondheid uitslagen:
 
Mimosa HD A   JE Vrij         Vanwege een cerebellaire afwijking en leeftijd wordt er met Mimosa niet meer gefokt. We hebben haar in laten slapen op 16 juli 2013.
 
Luna HD A       JE Drager    Is Gesteriliseerd. Luna is een kind van Mimosa en omdat ik niet weet of de ziekte van Mimosa erfelijk is durf ik met haar niet verder te fokken.
 
Ko    HD D       JE Vrij          Met Ko kan ik vanwege de uitslag van de HD (D) niet gefokt worden, is  ook gesteriliseerd
 
Kika HD A        JE Vrij         Ogen getest op 15 november 2012 op ALLE punten OKÉ bevonden. Oog onderzoek is een jaar geldig, heeft 3 nesten gehad en is gesteriliseerd.
 
Fonzie  HD A   JE Vrij   L.S.D.  vrij      Ogen getest op 10-01-2015 op ALLE punten OKÉ bevonden. Oog onderzoek is een jaar geldig!
 
Fien  HD A      JE vrij   L.S.D.  vrij       Ogen getest op 01-05-2014 en op ALLE punten oké bevonden Oog onderzoek is een jaar geldig! 
Er is een 'nieuwe' erfelijke ziekte ontdekt,  ( L.S.D.) maar hiervoor is nu ook een DNA test ontdekt die in februari aanstaande beschikbaar is! hieronder een link waar de ziekte beschreven staat, weliswaar in het Engels maar mochten er vragen zijn dan kunt mij bellen of mailen!

LYSOSOMAL STORAGE DISEASE IN LAGOTTO ROMAGNOLO   — THE RESULT OF GENETIC RESEARCH

Recently, a new neurodegenerative storage disorder was identified in the Lagotto Romagnolo breed. The genetic background of the disease has been studied as a collaboration between the University of Helsinki and the University of Bem, Switzerland. A likely disease-causing mutation has now been found. Altogether 1300 Lagottos have been tested (using samples supplied for other purposes) as a part of the research. Out of all the tested dogs, 11% were carriers of the recessive mutation and 1% were affected.

The Lagotto Romagnolo storage disorder is characterized by movement in-coordination, which is seen as a staggering, unco-ordinated gait. Some affected dogs also suffered from involuntary eye movements (nystagmus) and behavioral changes, such as aggression. The onset of symptoms has varied from 4 months to 4 years. The condition is progressive and affected dogs deteriorate to the point where they need to be euthanized. On the pathological level, storage material accumulates to the affected dogs’ cerebellar neurons and other cells, causing dysfunction and cell death.

The results of our genetic study indicate that the Lagotto storage disorder is inherited through a single gene, in an autosomal recessive manner. In recessive disorders, affected dogs have to inherit two copies of a disease-causing gene mutation. Those Lagotti that have a NORMAL result have inherited two normal copies of the disease gene; they do not pass the mutation down to their offspring.  CARRIER dogs have inherited one normal copy and one with the mutation. Their risk of being affected is minimal but they pass the mutation down to approximately half of their offspring. If a carrier dog is used for breeding, it should be mated with a dog that has been tested as normal. In carrier/carrier -matings, the resulting offspring can be either affected, carrier or normal, whereas in carrier/normal —matings, only carrier or normal dogs are born. AFFECTED dogs have inherited the mutation from both parents, and so they have two copies of the mutation. Their risk of developing the disease is very high. 

In addition to the storage disorder, progressive cerebellar abiotrophy (CA) has been reported to occur in the Lagotto Romagnolo breed. The clinical signs and age of onset a similar between the different disorders, and therefore it is not possible to make a diagnosis based just on the dog’s symptoms. The genetic cause of the cerebellar abiotrophy has not been identified yet but ongoing research is aiming to shed light to this. 

The results of the storage disease study will be published in a scientific article, and commercial test laboratories will then be able to offer a gene test in the future.
(
This information has been extracted from information supplied to those owners of dogs tested for this condition).

Thanks to Edith Van Der Kuiji for the YouTube link which shows a bitch with Cerebellar Ataxia  but gives an idea of the characteristic staggering gait, http://www.youtube.com/watch?v=brg5dlV9Ej4 


  
 
Er wordt nog volop onderzoek gedaan naar de ziekte van Mimosa ( lees op haar pagina wat zij precies heeft gehad) de symptomen lijken erg op bovenstaande ziekte alleen de oorzaak is totaal anders!JE (Juveniele Epilepsie)

Benign Familial Juvenile Epilepsy (jeugdepilepsie), soms afgekort met JE, is een erfelijke aandoening die kan voorkomen bij de Lagotto Romagnolo.
JE is een ziekte die zich voordoet in de eerste twee of drie maanden van het leven van de pup en zich uit als tremoren, evenwichts verlies, ongecoordineerde bewegingen.

In genetische termen is de aandoening recessief. Dit betekent dat wanneer een van de ouderdieren de ongezonde gen draagt voor JE en de andere ouderdier deze gen niet draagt, de gezonde gen overheerst en de pups uit deze combinatie niet ziek zullen worden.
Er mag dus wel gefokt worden met een drager van de JE gen maar alleen in combinatie met een partner die vrij is.

Fokkers die lid zijn van de LRCN zijn verplicht hun ouderdieren vóór de dekking te laten testen op de aanwezigheid van de JE gen.
 


PRA

Progressieve retina atrofie is een verzamelnaam voor een groep erfelijke primaire dysplasieën met secundaire degeneratie (atrofie) of primaire degeneratie van de retina. De belangrijkste Vormen worden gekenmerkt door progressieve, irreversibele afwijkingen van de fotoreceptoren met secundaire degeneratie van de andere retinale componenten.

We onderscheiden een aantal hoofdgroepen: 

 1. erfelijke progressieve nachtblindheid, voorheen gegeneraliseerde PRA genoemd,
 2. erfelijke (stationaire) nachtblindheid,
 3. erfelijke (stationaire) dagblindheid,
 4. pigment epitheel dystrofie (PED), voorheen dag-/tunnelblindheid of centrale PRA genoemd.

Omdat alleen van de eerste vorm. bewezen is hoe deze overerft, nl. enkelvoudig recessief zal verder alleen over deze gegeneraliseerde vorm van PRA gesproken worden. Deze vorm. kan verder worden onderverdeeld in verschillende subvormen. Deze onderverdeling is gebaseerd op het verschil in leeftijd waarop de symptomen optreden.


Cataract


Elke niet-fysiologische witting of vertroebeling van de lensvezels en/of kapsel wordt cataract genoemd. Deze vertroebeling is een optisch fenomeen en is o.a. te wijten aan een verandering in fysiologisch - lamellaire ordening van de lensvezels en/of aan structurele veranderingen in het lenskapsel zelf. Een andere reden is een wijziging in cellulaire eiwitconcentratie.

Cataract kan o.a. ingedeeld worden volgens:

 • stadium (bv. immatuur, matuur, …)
 • lokalisatie (bv. nucleair, subcapsulair, …)
 • uitzicht (bv. spaakvormig, driehoekig, …)
 • oorzaak (bv. erfelijk, trauma, metabool, …)
 • leeftijd (bv. congenitaal, seniel…).
   

Vooraleer hier verder op in te gaan willen we eerst even de bouw van een lens uitleggen. In het midden van de lens bevindt zich de kern of nucleus. Deze is volledig omgeven door de cortex. Langs de buitenkant zit het lenskapsel dat aan de voorzijde dikker is dan aan de achterzijde.
In de ontwikkeling van lensvertroebeling kunnen we verschillende stadia onderscheiden.