Khatam Terjemahan

                                                         [Previous] [Next] [Home]

YUNUS, dari surah 21~30;

21. Dan apabila kami rasakan manusia satu rahmat sesudah bahaya  yang mengenai mereka, tiba-tiba ada pada mereka tipu daya tentang ayat-ayat kami, katakan lah; “Allah lebih lekas membalas tipu daya, sesungguhnya utusan-utusan kami menulis tipu  daya yang kamu kerjakan”.

22. Ialah yang jalankan kamu didarat dan dilaut sehingga apabila kamu ada dalam kapal-kapal, dan kapal-kapal itu berjalan membawa mereka dengan angin yang baik, dan mereka pun senang dengan itu, tiab-tiba datanglah kepadanya angin yang keras dan datanglah pula kepada mereka ombak dari taip-tiap jurusan serta mereka sangka, bahawa mereka diliputi oleh bahaya maka berdoalah mereka kepada Allah dengan mengikhlaskan doa kepadanya; “jika engkau selamatkan kami dari bahaya ini, nescaya jadilah kami  daripada orang-orang yang berterima kasih kepada mu”.

23. Tetapi sesudah ia selamatkan mereka, tiba-tiba mereka melewati batas dibumi dengan tidak benar. Hai manusia !   sesungguhnya kejahatan kamu itu, tidak lain melainkan bacaan atas diri-diri kamu sendiri, iaitu  perhiasan penghidupan dunia, kemudian kepada kamilah tempat kembali kamu, maka kami akan terangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan.

24. Perbandingan kehidupan dunia, tidak lain, melainkan seperti air yang kami turunkan dari langit, lalu bercampur dengan dia tumbuh-tumbuhhan bumi dari benda-benda yang dimakan oleh manusia dan binatang-binatang, hingga apabila bumi menampak kan kebagusan nya dan terhias ia, serta disangka oleh penanam-penanam nya, bahawa mereka boleh mengambilnya, datanglah hukuman kami pada waktu malam atau siang, lalu kami jadikan dia habis seolah-olah kelmarin ia tidak ada, demikian lah kami terangkan kebesaran kami bagi kaum yang mahu berfikir.

25. Dan Allah menyeru mereka kepada tempat keselamatan dan ia pimpinan siapa yang ia kehendaki kejalan yang lurus.

26. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu disediakah kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dangan kehitaman dan tidak kehinaan, mereka itu lah ahli syurga yang mereka akan kekal padanya.

27. Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan-kejahatan adalah balasan kejahatan nya sebanding dengan itu, dan akan mengenai mereka kehinaan, tidak ada bagi mereka pelindung dari seksa Allah.  Seolah-olah ditutup muka-muka mereka dengan beberapa potong dari gelap malam yang gelita, mereka itu lah ahli neraka yang didalam nya mereka akan kekal.

28. Dan ingatlah pada hari kami himpunkan mereka semua, kemudian kami akan berkata kepada orang-orang musrikin; “tinggal lah ditempat kamu sekarang, kamu dan sekutu-sekutu kamu”, lalu kami pisahkan antara mereka, dan berkata sekutu mereka; “tidak pernah kamu sembah kami”.

29. “Maka cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dan kamu, iaitu bahawa sesungguhnya kami tidak tahu persembahan kamu kepada kami”.

30. Disanalah akan merasa tiap-tiap jiwa apa yang ia telah kerjakan, kerana dikembalikan mereka kepada Allah, penolong mereka yang sebenarnya, serta hilanglah dari mereka apa yang mereka telah ada-adakan.


Sumber,
[] http://www.facebook.com/groups/427534540594613/doc/542167485797984

Following Twitter,
[] https://twitter.com/dekodekoicqmail/status/688342768716926976


  .
Comments