דף הבית


פתיח:
בביה"ס דקל בעיר לוד לומדים כ - 80 תלמידים בגילאי 6-14,בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית. התלמידים מחולקים לשכבת צעירים ושכבת בוגרים. אוכלוסיית התלמידים והצוות משתייכת לשני המגזרים ולשלש הדתות וחלק גדול מהתלמידים מגיע ממעונות.

בית ספר דקל קיבל על עצמו לקדם את החינוך הלשוני בקרב התלמידים מתוך האמונה בתפיסה ההומניסטית והזיקה לתוכנית לב 21, השואפת לחנך את התלמיד לחיים של איכות.

איכות חייו של התלמיד מבוססת, בין היתר, על ידע וכישורים בתחום החינוך הלשוני- קריאה, כתיבה, דיבור, האזנה, לשון וספרות. העצמה של

רכיבים אלה ופיתוח כישורים אורייניים יאפשרו לתלמיד הזדמנות טובה יותר להיות חלק מהחברה.

יחידה זו של פיתוח המודעות הפונולוגית, מהווה תוכנית הוראה בית ספרית לשלבים הבסיסיים בהוראת הקריאה.

מתוך ההיכרות עם הייחודיות של תלמידי ביה"ס, בחר הצוות לשלב בתוכנית זו אלמנטים נוספים בהוראת הקריאה, כגון מילה לוגוגראפית וניקוד 

הצליל הנלמד בכל חלק.

 יחידות התוכן:


     1. הבחנה בצלילים
                              - צליל פותח
                              -צליל באמצע מילה
                              -
צליל סוגר

פריסת הצלילים על פי התנועות

קמץ, פתח שווא  צירה, סגול  חיריק  חולם  שורוק, קובוץ 
 נ  ש  ס\ש  מ  א
 מגוון אותיות על פי קטגוריה של בע"ח והרחבה למילים נוספות
 ח  ל  ר  פ  ק  
 צ      ת\ט    
 ב          

   
 2.חלוקת מילה להברות 

  * מילים בנות הברה אחת

  * מילים בנות שתי הברות

  * מילים בנות שלש הברות

  * מילים בנות ארבע הברות


    3.יחיד- רבים

    4.חריזה

אמצעי הוראה ליישום התוכנית:

*אתר בית ספרי מלווה למידה

*קופסת מאגר- כרטיסיות תמונות, כרטיסיות תמונות +מילים, כרטיסיות מילים.

*דפי עבודה- שימוש במירב המיומנויות הקוגנטיביות והמוטוריות +הוראות בסמלים 

*פעילויות הפעלה- משחקי שולחן, משחקים מוסיקליים, הרחבת מאגר המילים באמצעות עיתונים או אינטרנט3d text maker
Comments