צָ-הבחנה בצלילים

צָ-צליל בתחילת מילה 
 
הקשב למילים


צָ-צליל בתוך מילה 
https://sites.google.com/site/dekelphon/1/tz/za-zlyl-btwk-mylhץ -צליל בסוף מילה
https://sites.google.com/site/dekelphon/1/tz/z--zlyl-bswp-tmwnh

 
מאגר דפי עבודה- דנה אברמוביץ  

צאפליקציה  שם המשחק  מהות המשחק
 Make It for Teachers 474764  משחק זיכרון צלילים


  915134 מצא את המילה שמתחילה  ב-צָ 
 ושים אותה

מצא את המילה שמתחילה ב-צָ


צָ-צליל בתוך מילה 

צ בתוך


ץ-צליל בסוף מילה
 

צ בסוף מילה מצא את הצליל צ

מצא את הצליל צ