!


Οι δεκαδικοί αριθμοί
  Για να εκφράσουμε κάποιες μετρήσεις με ακρίβεια χρησιμοποιούμε
ένα  είδος αριθμών που ονομάζονται δεκαδικοί αριθμοί.

Για παράδειγμα, όλοι στην αίθουσα του σχολείου είμαστε ψηλότεροι από 1 μ.,
 αλλά για να μην λέμε 1 και...κάτι , χρειαζόμαστε κάποιους αριθμούς που θα βρίσκονται ανάμεσα στο 1 και στο 2...


Οι δεκαδικοί αριθμοί περιλαμβάνουν ολόκληρες μονάδες και μικρότερα μέρη  .
● Αποτελούνται από δύο μέρη, το ακέραιο και το δεκαδικό.
● Ανάμεσα στα δύο μέρη, για να τα ξεχωρίζουμε, σημειώνουμε ένα κόμμα που λέγεται υποδιαστολή.● Στο πρώτο μέρος γράφουμε τους αριθμούς όπως τους γνωρίσαμε στις μικρότερες τάξεις, δηλ. με τις μονάδες τους, τις δεκάδες τους κτλ.
● Στο δεύτερο μέρος γράφουμε τους αριθμούς πάλι με μια συγκεκριμένη σειρά, δηλ. πρώτα τα δέκατα, ύστερα τα εκατοστά και στο τέλος τα χιλιοστά.


Τόσο στο ακέραιο όσο και στο δεκαδικό μέρος κάθε τάξη είναι 10 φορές μεγαλύτερη από την αμέσως επόμενη προς τα δεξιά της. Έτσι:

1 δεκάδα = 10 μονάδες
1 εκατοντάδα = 10 δεκάδες
ΑΛΛΑ ΚΑΙ:
1 δέκατο = 10 εκατοστά
1 εκατοστό = 10 χιλιοστά

Ανάγνωση

Οι δεκαδικοί διαβάζονται με περισσότερους  τρόπους:
      351,28 μ.    |   351 κόμμα 28 μέτρα
      312,28 μ.    |   351 μέτρα και 28 εκατοστά (του μέτρου) Τα κρυμμένα κλάσματα!

Οι δεκαδικοί αριθμοί είναι μεταμφιεσμένα κλάσματα!
με τ΄όνομα δεκαδικά κλάσματα.

Αρκεί να τους διαβάσουμε δυνατά και το κλάσμα θα εμφανιστεί:


ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν στο ακέραιο μέρος υπάρχει αριθμός μεγαλύτερος από το μηδέν, στο κλάσμα που εμφανίζεται δεν υπάρχει υποδιαστολή:  Τα κρυμμένα μηδενικά!


Όταν στο τέλος των δεκαδικών δεν υπάρχουν ψηφία για τα εκατοστά ή τα χιλιοστά,
μπορούμε να βάλουμε στη θέση τους το μηδέν.

 Παραδείγματα:

46,1 = 46,10 = 46,100
31,28 = 31,280Το 0,5 και το 0,50 δηλώνουν ακριβώς τον ίδιο  αριθμό


Τα μηδενικά στο τέλος ενός δεκαδικού αριθμού δεν έχουν καμία αξία,
έτσι λοιπόν και  η αξία ενός δεκαδικού αριθμού δεν αλλάζει,
αν διαγράψουμε τα μηδενικά στο τέλος του:
0,100 = 0,10 = 0,1
0,010 = 0,01


Προσοχή!

 Στην πρόσθεση, στην αφαίρεση και στη σύγκριση
το κρυφτό σταματάει! Για να μην κάνουμε λάθη,
γράφουμε πρώτα όλα τα κρυμμένα μηδενικά.
(στην εικόνα είναι σημειωμένα με κόκκινο).
Οι φυσικοί αριθμοί γίνονται δεκαδικοί!
 Μπορούμε να γράφουμε έναν ακέραιο αριθμό με την μορφή δεκαδικού,
προσθέτοντας στο τέλος του αριθμού μηδέν δεκαδικά ψηφία !
πχ,7=7,00
25=25,000Τα κλάσματα γίνονται δεκαδικοί!

Ένα κλάσμα δηλώνει μια διαίρεση.
Με τα δεκαδικά κλάσματα (όσα έχουν παρονομαστή το 10, το 100, το 1.000 κτλ.) τα πράγματα είναι  εύκολα,
γιατί
δ
ε χρειάζεται να κάνουμε τη διαίρεση, απλά γράφουμε τα ψηφία του αριθμητή
και 
ό,τι μας δείχνει ο παρονομαστής.
Αν είναι το 10, χωρίζουμε δέκατα  ,δηλαδή 
σημειώνουμε  την υποδιαστολή μία θέση αριστερά του αριθμού .
Αν είναι το 100, χωρίζουμε εκατοστά βάζοντας την υποδιαστολή δύο θέσεις στα αριστερά του αριθμού. κ.ο.κ.
΄Τις ιδέες τις ανακαλύψαμε κάνοντας βόλτα με το "Ποδήλατο" και το ευχαριστούμε γι΄ αυτό!
ć
ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ,
10 Φεβ 2013, 10:04 π.μ.
ĉ
ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ,
16 Δεκ 2012, 12:53 μ.μ.