Parallelløkt 5

Dag 2 Økt 5 kl. 11:00 - 12:30

Tittel Foredragshalder Emnenord Ressursside

Foredrag*

5-1

Læremiddel i Service og samferdsel, NDLA
Kyrre Romuld, Fagredaktør NDLA #Læremiddel
#Service- og samferdsel
web link

5-2

Kikora & coSinus: Døme på bruk og erfaringar i HFK Johan Vik, Kikora
Sigbjørn Hals, Matematikksenteret
Lærarar frå HFK
#Læreressurs #Matematikk web link

web link

5-3

Læremiddel i Medie- og informasjonskunnskap, NDLA Læremiddel i mediefag, Lokus
Ragna Tørdal og Jone Nyborg, Fagredaktørar NDLA Stig Andreas Foyn, Sande videregående skole i Vestfold #Læremiddel #Mediefaget #Medie- og informasjonskunnskap
web link web link Foredrag


Foredrag

5-4

Døme på bruk av  It's Learning i fag ePedagogane #Its Learning #Gode døme

5-5

Klasseleiing & IKT: Oppfølging av fellesforedrag.
Erfaringar frå bruk av styringssystem i HFK/RFK
Innlegg frå Os og Fyllingsdalen vgs

Jørun Høie Skaug, Senter for IKT i utdanning
samt ressurspersonar frå RFK/UiB deltar
#Klasseleiing #Styringssystem #Erfaringar #Debatt
Sjå video

5-6

Bruk av SmartBoard i historie og samfunnsfag. Workshop. Rannveig Fluge Hausnes, BHG #SmartBoard #Historie #Samfunnsfag #Workshop web link


5-7

Kompetanseheving for lærarar - bruk av sosiale medier/nettverk. Diskusjon og døme på bruk Guttorm Hveem, Kirknes vgs
Margreta Tveisme, Nordahl Grieg vgs
#Sosiale medier #Nettverk #Kompetanseheving #Læring web link
web link
Foredrag

5-10

Læremiddel i Biologi, NDLA Kristin Bøhle, Fagredaktør NDLA #Læremiddel #Biologi weblink Foredrag

*Foredraga blir lagt ut når dei er klare
Ċ
Svein Olav Norenes,
16. mar. 2012, 05:25
Ċ
Svein Olav Norenes,
16. mar. 2012, 07:34
Comments