Torsdag 15. mars

08:30 - 09:15 Registrering

09:15 - 09:30 Kulturelt innslag
  
09:30 - 10:00 Opning

Fylkesvaraordførar Mona Hellesnes

Opplæringsdirektør Svein Heggheim


10:00 - 10:45 Foredrag

 

            Læring og IKT som ide og virkelighet

Ola Erstad, Professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt,

Universitetet i Oslo [presentasjon] [streaming]

 

10:45 - 11:00 Pause

11:00 - 12:00 Parallelløkt 1 (lunsj 1)

12:00 - 12:15 Pause

12:15 - 13:15 Parallelløkt 2 (lunsj 2)

13:15 - 13:30 Pause

13:30 - 15:00 Parallelløkt 3

15:00 - 15:15 Pause

15:15 - 16:30 Parallelløkt 4

16:30 - 17:00 Pause/ noko å bite i

17:00 - 17:45 Foredrag


Barn, unge og nye medier

Elisabeth Staksrud, Stipendiat ved Institutt for medier

og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

                [presentasjon kjem] [ingen opptak grunnet copyright]

   


17:45    SLUTT DAG 1

20:00    Middag, underhaldning ved Frode Grytten
*Foredraga blir lagt ut når dei er klare
Fredag 16. mars

09:00 - 09:45 Foredrag

        Klasseromsledelse og IKT  - hva sier forskningen, 

        og hva mener du? 

        

Jørund Høie Skaug, Senter for IKT i utdanning
        

09:45 - 10:30 Foredrag

         Klasseleiing og IKT i vidaregåande opplæring
         Professor R. Krumsvik, Institutt for pedagogikk,
         Universitetet i Bergen

            [presentasjon kjem] [streaming]10:30 - 11:00 Pause (noko å bite i/utsjekk)

11:00 - 12:30 Parallelløkt 5

12:30 - 12:45 Pause

12:45 - 13:00 Foredrag


        Refleksjonar rundt Dei gode døma 2012

        Per Morten Nordbotn, rektor Fyllingsdalen vgs 
        og leiar av rektorkollegiet i Hordaland fylkeskommune

13:00 - 13:15 Avslutning
 
        Marianne Haaland, leiar pedagogisk seksjon
        v/ Opplæringsavdelinga

13:15 Lunsj 
Ċ
Svein Olav Norenes,
16. mar. 2012, 07:41
Ċ
Svein Olav Norenes,
20. mar. 2012, 00:58
Ċ
Svein Olav Norenes,
16. mar. 2012, 04:52
Ċ
Roy Eide,
27. apr. 2012, 00:18