Jaarplan-Schema voor trainers

 

Een goede planning maken in de aanloop naar gestelde doelen kunnen we 
uitwerken in een jaarplan. Trainen naar doelen. In een jaarplan kan alles
worden uitgewerkt. Een verantwoorde opbouw, taperen,  pieken, herstel etc.
Ieder heeft zijn eigen idee hoe het e.e.a. moet worden gerealiseerd.
Hoe gaan we dit maken?

Een hulpmiddel voor trainers om dit voor elkaar te krijgen is de te downloaden
Excel sheet. Uit hobby, en een zeer behulpzame collega, is deze tot stand
gekomen. Er is geprobeerd alles zo gebruikersvriendelijk te maken, maar zoals
een goed trainer weet: Het kan altijd toch nog beter...

Het is niet de bedoeling dit hele bestand door te sturen naar de atleten.
Daarvoor is het te groot met ook veel onnodige bijzaken. Speciaal hiervoor is
een aparte knop om een gedeelte van het schema en grafiek te kopiëren en
zo op te slaan en te distribueren.

Dit jaarplan werkt tot het jaar 2020 en zal daarna moeten worden vervangen
door een vernieuwde versie. In alle waarschijnlijkheid zullen voor deze tijd
weer nieuwe versies beschikbaar zijn via deze website.

 

Meer informatie:
Blok of Golf Periodisering 
Jaarplan maken