De Gulden 


www.degulden.eu

Koninkrijk

  • Juliana
  • Wilhemina
  • Willem III
  • Willem II
  • Willem I
  • Lodewijk Napoleon

De Republiek

De gulden gaat Europees.

Deze site is per juli 2008 verhuisd van het .nl adres naar www.degulden.eu. Dit heeft niets te maken met de toenemende ambities van Europa, maar heeft een praktische oorzaak (hostingscontracten etc). Overigens is de gulden natuurlijk ook niet een puur Nederlands product. De gulden kent immers z'n oorsprong in het 13e eeuwse Italië en is sindsdien een belangrijke Westeuropese (gouden) munt en rekeneenheid geworden. 

In 1680 worden in Holland zilveren provinciale guldens van 20 stuivers geslagen. Andere provincies en steden volgen dit voorbeeld en in 1694 wordt de gulden een nieuwe Generaliteyts standt penningh. 

In het Duitse rijk was de gulden een rekeneenheid van 60 kreuzer. In de Zuidduitse staten werden de guldenmunten pas in 1873 vervangen door de mark. In Oostenrijk Hongarije werd de gulden (van 100 heller) in 1892 vervangen door de krone.

In Polen circuleert de gulden onder de naam zloty, maar in de vrije stad Danzig was dit weer de gulden. Ook in Schwyz (Zwitserland) worden guldens geslagen.

De gulden verspreidt zich vanuit Europa ook richting West- en Oost Indië: Suriname, Antillen, Berbice, Essequibo en Demerara (guilder), Nederlands Indië en later indonesië.   

In al deze landen vinden we guldens in de vorm van munten en/of papiergeld. Maar de gulden komen we ook nog tegen als: boordgeld, schoolgeld, noodgeld, gevangenismunten, kampgeld, plantagegeld, parkeertokens, gasmunten, gestichtsmunten, consumptiepenning etc etc. Op deze site zal een beeld worden gegeven van de gulden in al zijn verschijningsvormen. 

Europese guldens

Guldens Overzee

Diversen

2 Euromunten