Indien THE EUROPEAN GREENS hun duidelijke standpunten uw opvattingen in de politiek het best vertegenwoordigt, steun dan de partij door u aan te melden als...

 • Gewoon lid, € 50,00 per jaar,
 • Lid met een minimuminkomen € 20,00 per jaar,
 • Plus administratiekosten € 2.50 (HRart.. 1 lid 4)
 • Abonnee op het partijblad Gras, € 15,00 per jaar

Maak het verschuldigde bedrag over op:

http://www.triodos.nl/nl/over-triodos-bank/wat-we-doen/

IBAN:        NL24 TRIO 0198 5280 51
t.n.v.          De Europese Groenen te Utrecht
BIC:          TRIONL2U

Velden met * zijn noodzakelijk voor onze ledenadministratie!

 • als gewoon lid
 • als lid met een minimuminkomen
 • als abonnee op het partijblad Gras
 • De heer / Mevrouw:*    
 • Voornaam:*  ..........
 • Achternaam:* ..........
 • Adres:* ..........
 • Postcode:* ..........
 • Woonplaats:*  ..........
 • Land:* ..........
 • E-mail:* ..........
 • Telefoon: ..........
 • Opmerkingen: ..........


Druk hier deze pagina af en vul je gegevens in, mail de gegevens naar: info@degroenen.nl 

Maak het verschuldigde bedrag over en U zult vervolgens per e-mail de bevestiging van uw lidmaatschap ontvangen.